Burgemeester voorzitter Fairtrade Nieuwegein

Burgemeester Frans Backhuijs is de nieuwe voorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Fairtrade Nieuwegein. Hij heeft de voorzittershamer overgenomen van voormalig burgemeester Cor de Vos en is verheugd met deze functie. Fairtrade staat voor eerlijke handel en zorgt ervoor dat producten onder eerlijke voorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu.

Bij fairtrade worden bijvoorbeeld het recht op vakbonden en het verbod op gedwongen- of kinderarbeid nageleefd. De boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning voor hun werk. Dit schept werkgelegenheid, verbetert inkomens van producenten en werknemers, versterkt hun positie binnen de organisatie en geeft hen meer vat op hun levensomstandigheden. Fairtrade levert hierdoor mede een bijdrage aan de bestrijding van armoede. Backhuijs: “Ook de gemeente zet zich in voor meer eerlijke handel. Zo zijn al onze koffie, thee en chocolade en vele andere producten in ons bedrijfsrestaurant fairtrade. Daarnaast is Fairtrade onderdeel van het inkoopbeleid van de gemeente, wat betekent dat we bij onze inkopen zo duurzaam en Fairtrade mogelijke producten en diensten selecteren. Hiermee moeten we in 2015 op de landelijk afgesproken norm van 100% duurzaam inkopen uitkomen.”

Leden van het Comité van Aanbeveling treden op als ambassadeurs voor Fairtrade door eerlijke handel zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en te promoten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk