Burgemeester voor de klas

Burgemeester Cor de Vos zal de komende maanden weer een groot aantal bezoeken brengen aan instellingen en bedrijven in Nieuwegein. In het kader van contacten met jeugdige stadsgenoten bezoekt hij de basisscholen Koningin Beatrix aan de Bendienlaan (Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs), Het Vogelnest aan de Groenling (Stichting Katholiek Primair Onderwijs Nieuwegein) en de openbare scholengemeenschap Anna van Rijn College aan de Albatros.

Bij beide basisscholen zal de burgemeester de klas bezoeken van de leerlingengroep 8 en met hen over ondewerpen praten die de jongens en meisjes bezighouden. Bij het bezoek aan het Anna van Rijn College volgt burgemeester Cor de Vos kort lessen Engels en Duits van brugklassers, waarna hij ook hier met de scholieren in gesprek gaat.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk