Video: ‘Buren van Rijnenburg en Reijerscop’ doet dringende oproep aan grondeigenaren

De actiegroep ‘Buren van Rijnenburg en Reijerscop’ roept grondeigenaren van Polder Rijnenburg op om geen medewerking te verlenen aan de komst van acht windmolens en 230 hectare aan zonnepanelen. “Zonder medewerking van de grondbezitters is het raadsbesluit onuitvoerbaar en blijven initiatiefnemers met lege handen achter”, schrijven de omwonenden op hun website.

Vorige maand stemde de Utrechtse gemeenteraad, met een kleine meerderheid, voor energieopwekking in de polders Rijnenburg en Reijerscop, de oksel van verkeersknooppunt Oudenrijn, tussen IJsselstein, De Meern en Nieuwegein. Dat was de finale van een slepend politiek proces dat al vijftien jaar loopt.

De actiegroep ‘Buren van Rijnenburg en Reijerscop’, verzet zich al jaren fel tegen de komst van met name de 235 meter hoge windmolens. Die zouden zorgen voor geluidsoverlast, horizonvervuiling, slagschaduw en waardevermindering van woningen. Pieter van Veenen van de actiegroep rekent voor dat bewoners “in een strook van 500 meter” geluidsoverlast kunnen ervaren. Daarachter krijg je tot zeker 1300 meter nog “hoorbaar geluid, vooral in de nacht.”

Waardevermindering
De omwonenden schermen nu met een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Daaruit zou blijken dat de waardevermindering van hun woningen “op minimaal 5 miljoen euro per turbine wordt geschat”. Volgens de actiegroep is met deze kosten is geen rekening gehouden. “De gemeente legt deze kosten neer bij initiatiefnemers en grondeigenaren. Hierdoor gaat de al krappe business case voor de windturbines volledig onderuit.”

Overigens is het sowieso nog maar de vraag of de windmolens er ook daadwerkelijk komen. De gemeente gaat namelijk niet zelf aan de slag. Het besluit behelst dat derden de windmolens moeten gaan bouwen. Die partijen zijn er wel, maar die zullen de grond moeten verwerven van projectontwikkelaars. En die projectontwikkelaars willen liever woningen bouwen. En dus zullen zij niet enthousiast zijn hun grond te verkopen aan een initiatief dat woningbouw in dat gebied onmogelijk maakt.

Het blijft vooralsnog onzeker of de molens er dus wel komen. Bovendien gaat de Utrechtse politiek nog over woningbouw in de gemeente in discussie. Ook dan zal Rijnenburg nogmaals aan bod komen.

Dag van Rijnenburg
Op 10 september vindt de Dag van Rijnenburg plaats. Deze dag wordt georganiseerd door De Kopgroep van grondeigenaren en projectontwikkelaars naar aanleiding van het Appel Rijnenburg en is gericht op raadsleden en deskundigen. De eerder geplande bijeenkomst is vanwege de Corona crisis verschoven naar 10 september.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk