Botulisme in water in de wijk Batau Noord

In het water van ter hoogte van de Voermansweide en Landmansweide in Batau Noord, zijn watervogels met botulisme aangetroffen. Het gaat om eenden en meerkoeten. ‘De dode dieren zijn opgeruimd’ zo laat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden weten.

De gemeente Nieuwegein heeft borden geplaatst. Er zit voldoende doorstroming op het water, om de toevoer van zuurstof in het water te vergroten. In de wijk is al eerder botulisme aangetroffen. Toen kwamen een aantal zwanen om het leven.

Hoe ontstaat botulisme?
Botulisme komt voor onder watervogels en vissen. De bacterie die botulisme veroorzaakt gedijt goed in ondiep en zuurstofarm water dat langere tijd een temperatuur hoger dan 20 graden Celsius heeft. Bij temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu (door bijvoorbeeld een dode vogel of broodresten), daalt het zuurstofgehalte in het water en maakt de bacterie gif aan. Zodra eenden, vissen of andere dieren dit gif binnen krijgen, worden ze ziek en gaan ze uiteindelijk dood.

Wat doen waterschap en gemeente
Botulisme is een natuurlijk verschijnsel dat helaas amper te voorkomen is. Dit neemt niet weg dat het waterschap en gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium proberen om botulismeverschijnselen te signaleren en dode dieren zo snel mogelijk op te ruimen. Het waterschap spoelt sloten door, als er onvoldoende stroming in het water zit. In de Nieuwegeinse wijk Batau zit er al voldoende doorstroming op het water.

Wat kunt u zelf doen en laten?
Vermijd water waarin dode dieren drijven. Raak dode dieren niet met blote handen aan. Voer daarnaast geen eenden. Zowel het voeren als de toename van het aantal eenden (als gevolg daarvan) verslechtert de waterkwaliteit. Zwem alleen in de daartoe aangewezen officiële zwemlocaties. Die vindt u op www.zwemwater.nl.

Melden dode dieren of dieren met verlammingsverschijnselen
Ziet u dode vogels of dieren met verlammingsverschijnselen? Meld dat dan bij de gemeente, tel 14 0340 of het waterschap, tel (030) 634 57 00.

One thought on “Botulisme in water in de wijk Batau Noord

  1. John

    Dit is niet de eerste keer.
    Als het waterschap nu eens het water eens goed uitbaggerde, zou dat al een stuk helpen.
    Vorig jaar is alleen het bovenste gedeelte gedaan,
    Omdat daar wat vuil dreef.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren