Bospercelen in Galecop toe aan onderhoud

De bospercelen in Galecop aan het zuidelijk deel van de Reinesteinseweg zijn toe aan groot onderhoud. 147 bomen zullen weggehaald worden en 79 bomen zullen daarvoor terugkomen. De bospercelen vormen een groengebied. De bospercelen vormen een natuurgebied dat op korte termijn omvorming behoeft. De werkzaamheden aan de bospercelen starten op z’n vroegst in oktober en duren twee tot drie weken.

‘Door de herplant van nieuwe bomen versterken we de natuurwaarden van het gebied. Met deze aanpak bereidt de gemeente het gebied voor op een duurzame toekomst’ aldus de gemeente in een reactie. De nieuwe bomen worden voor het einde van dit jaar aangeplant. Bij het herplanten houdt de gemeente er rekening mee dat de bomen ook voldoende ruimte krijgen om te volgroeien.

‘De gemeente heeft een (wettelijke) zorgplicht voor het beheren en onderhouden van een gezond bomenbestand. Om de vitaliteit en de veiligheid van het bomenbestand te monitoren en te borgen, wordt één keer in de drie jaar geïnspecteerd. Als tijdens inspectie blijkt dat bomen mogelijk een veiligheidsrisico vormen, worden deze aangemerkt als attentie bomen. Deze attentie bomen worden jaarlijks opnieuw geïnspecteerd en daar waar nodig grijpen we in.’

De gemeente heeft vooraf advies ingewonnen van een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het bureau concludeert dat de bospercelen van slechte kwaliteit zijn en zo snel mogelijk onderhouden moet worden. Veel bomen kunnen bij een storm omwaaien en daarmee ontstaan onveilige situaties. De bospercelen bestaan uit populieren en wilgen.

Achtergrond
Openbaar groen is van groot belang voor het welzijn en welbevinden van de inwoners van Nieuwegein. Bomen zorgen ook voor verkoeling en dragen bij aan schone lucht. De groene inrichting bepaalt in hoge mate de identiteit van wijken en van het landschap.

’Om dit te verwezenlijken, hebben we de afgelopen periode het groenstructuurplan, het boombeschermingsplan 2019 en het beheerplan openbaar groen 2020–2023 vastgesteld. Voor de bospercelen hebben we een beheerplan laten opstellen. In deze plannen is aangegeven hoe we omgaan met het openbaar groen, de bomen en de bospercelen.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren