Bloemrijke dijken maken dijken sterker en mooier

Provincie Utrecht werkt samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) aan verhoging van de biodiversiteit op de Lekdijk. Dat gebeurt als onderdeel van het dijkversterkingsproject. Een gevarieerde begroeiing van de dijken, met bloemen en grassen, heeft verschillende voordelen. Hoogheemraad Els Otterman en wandelaar Martin van der Ploeg geven ‘een bloemlezing’ op de Lekdijk. Otterman: “Een dijk met gevarieerde planten en grassen is niet alleen mooier, maar maakt de dijk ook sterker.”

Samen sterk
In het kader van waterveiligheid wordt de Lekdijk in de provincie Utrecht over een lengte van 55 kilometer versterkt door het waterschap. Dit is noodzakelijk als we droge voeten willen houden in de toekomst. De dijkversterking is voor de provincie een uitgelezen kans om ook de biodiversiteit te verhogen rond de dijken. Door een natuurlijkere verbinding te creëren tussen de dijk en de uiterwaarden, ontstaat een robuust natuurlint langs de rivier. Biodiversiteit onder druk In de natuur heeft iedere soort een functie, waardoor variëteit van belang is. De diversiteit aan soorten staat onder druk. Reden voor zowel het waterschap als de provincie om extra in te zetten op verhoging van de biodiversiteit. De provincie heeft subsidies voor herstel van leefgebieden voor bedreigde soorten, stimuleert agrarisch natuurbeheer en bouwt aan een natuurnetwerk met haar partners.

Bijen en vlinders
Een dijk met een bloemrijk grasland is ook nog eens sterker, dan een dijk waar bijna niets anders dan gras op groeit. “Dit komt door de goede wortelmat die ontstaat bij een variëteit aan bloem- en grassoorten. Met het stimuleren van bloemrijke dijken snijdt het mes dan ook aan twee kanten: een veiligere Lekdijk en meer biodiversiteit. Door bijvoorbeeld te kiezen voor bloemrijke taluds, met bloemen als de margriet die met zijn prachtige kleuren niet alleen een mooie verschijning is, maar ook vlinders en bijen aantrekt”, aldus Otterman. Daarnaast zorgt het waterschap voor maaibeheer dat goed is voor een soortenrijkdom aan fauna. Dit bevordert de groei van onder andere de kattendoorn, veldsalie, kruisdistel en waardevolle beemdkroon. De dijk met haar uiterwaarden blijft zo vol leven en aantrekkelijk voor bijvoorbeeld bijen en vlinders.

Denkend aan Holland
Martin, een passerende wandelaar over de dijk, zegt: “Sinds ik met pensioen ben wandel of fiets ik vanuit huis met grote regelmaat over de Lekdijk. Ik geniet met volle teugen van de bloeiende landjes langs het water en op de dijk met al het leven dat erbij hoort. Echt rivierenlandschap, zoals Marsman het beschrijft in zijn ode aan het Hollands landschap. De bankjes langs de dijk nodigen uit om er even bij stil te staan en ervan te genieten en naar het gezoem van bijen de luisteren. Ik wist niet dat een dijk met bloemen nog zo veel meer voordelen had. Wel ben ik op de hoogte van de plannen van de versterking van de Lekdijk, omdat ik een bijeenkomst hierover heb bijgewoond. Goed om te horen, dat naast een sterke dijk ook aandacht wordt geschonken aan natuurontwikkeling.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk