Bijna 70 projecten kunnen mogelijk niet doorgaan in Nieuwegein vanwege de PAS-uitsprak

De provincie Utrecht heeft op verzoek van de Tweede Kamer een inventarisatie gemaakt van ontwikkelingsprojecten die mogelijk geraakt worden door de Programma Aanpak Stikstof (PAS) uitspraak van de Raad van State. In de provincie Utrecht bestaat de lijst uit 1.848 projecten. Het gaat onder meer om woningbouwprojecten, de aanleg van wegen en landbouwactiviteiten. In Nieuwegein gaat het om 68 projecten die mogelijk niet door kunnen gaan vanwege deze PAS-uitspraak.

De provinciale lijst is onderdeel van de landelijke inventarisatielijst. Het gaat om een lijst met projecten die mogelijk in de knel komt. Het is momenteel niet vast te stellen of dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn. Onder leiding van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) worden mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek in beeld gebracht. Zonder uitgewerkte oplossingsrichting blijft onduidelijk welke projecten er echt in de knel komen en hoe die eventueel toch weer door kunnen gaan.

In Nieuwegein komen door de uitspraak de meeste projecten in de knel als het gaat om woningbouw. Het gaat om 48 projecten bij woningbouw. Vier in de categorie bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V en VI. Twee projecten als het gaat om verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten). Vier projecten dreigen stil te komen liggen als het gaat om recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen)

PROGRAMMA AANPAK STIKSTOF
Stikstof is noodzakelijk voor de groei van planten, maar een te hoge hoeveelheid stikstof is juist slecht voor de biodiversiteit. Om de balans tussen beide te vinden, bestond het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 29 mei van dit jaar oordeelde de Raad van State dat het PAS niet voldoet aan de Europese eisen en verwierp daarmee de aanpak. Dat heeft gevolgen voor alle projecten die stikstof uitstoten en heeft geleid tot de actuele situatie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren