Bijeenkomst over onderhoud groen

Het is lang stil geweest, mede door Corona. Maar de activiteiten van het Wijkplatform zijn hervat. Op dinsdagavond 20 juni a.s. organiseert het wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve (ZHGB) een bijeenkomst in de Componist. Aanvang 19.30 uur.

Op die avond zal Theo Kleijer (directievoerder openbare werken van de Gemeente Nieuwegein) een voordracht geven over het onderhoud van het openbare groen in die wijken. Belangstellenden zijn welkom.

Zuilenstein

Nieuwe website
De bijeenkomst is ook een gewone bijeenkomst van het Wijkplatform waar het wel en wee van de wijken besproken wordt met de bewoners. Na de voordracht zullen de nieuwe ontwikkelingen in de wijken worden besproken en kunnen aan de vertegenwoordigers van gemeente en woningbouwverenigingen vragen worden gesteld. Op die avond zal ook de nieuwe website van het Wijkplatform worden gelanceerd. Alle nieuws over de wijken kan op die website worden gevolgd.

De website bevat de belangrijke thema’s voor de wijken, informatie over wonen en leefomgeving, kunst en cultuur, vrije tijd en de geschiedenis van de wijken. De informatie zal actueel gehouden worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk