Bijeenkomst Ontmoetingsgroep Parkinson

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert 3 tot 4 maal per jaar een bijeenkomst voor mantelzorgers die zorgen voor een partner met de ziekte van Parkinson. Het accent ligt tijdens de bijeenkomst op het delen van persoonlijke ervaringen en het her- en erkennen van de dingen waar je als mantelzorger en partner tegenaan loopt.

De groep wordt begeleid door een neurologieverpleegkundige en een medewerker van het Steunpunt mantelzorg. Op 14 oktober zal er aandacht worden besteed aan het onderwerp ‘hulpmiddelen’. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de Vitras aan de Zoutkamperschans 3-6 in de wijk Fokkesteeg en begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Er zijn geen koste naan verbonden. Opgave tot uiterlijk 12 oktober via Email: steunpuntmantelzorg@vitras.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk