Bijeenkomst Galecop, Blokhoeve, Huis de Geer en Laagraven Oost

De gemeente Nieuwegein nodigt bewoners uit Galecop, Blokhoeve, Huis de Geer en Laagraven Oost uit voor een gesprek over de toekomst van de A12-zone. Deze bijeenkmst zal op 12 mei van 19.30 uur tot 21.30 plaatsvinden in het Petanquecenrum aan de Galecopperzoom 1 in de wijk Galecop.

Tijdens de bijeenkomst zal de gemeente Nieuwegein een toelichting geven op de ontwikkelingen rond de A12 zone en kunnen deelnemers met elkaar in gesprek over de vraagstukken rondom nieuwe woningen en bedrijven, mobiliteit, voorzieningen en behoud en versterking van groen in dit gebied. Daarnaast wordt een documentaire vertoond waarin verschillende bewoners en ondernemers hun zorgen, wensen en ideeën delen over de toekomst van de A12 zone.

Ga naar deze website om u aan te melden voor de bijeenkomst op donderdag 12 mei aanstaande

De regio Utrecht is de afgelopen jaren flink gegroeid en zal nog verder groeien. Tussen 2020 en 2040 zijn er ongeveer 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 4.000 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied en 125.000 nieuwe woningen nodig. Dat kan alleen als de beschikbare ruimte in de regio slim wordt benut.

De ring rond Utrecht (foto hierboven) is een van de meest geschikte gebieden voor nieuwe woningen, bedrijven en natuur- en recreatiegebied. De A12-zone (Figuur 2) maakt daar onderdeel van uit. De A12-zone bestaat uit delen van gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten. Voor Nieuwegein zijn dat de Galecopperzoom, de tramremise, de westelijke rand van de Liesbosch en Laagraven Oost.

Waar staan we nu?
De landelijke overheid, de provincie Utrecht en de regio zijn samen gestart met U Ned: een onderzoek naar de toekomst van de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Op basis van de uitkomsten maken het rijk en de regio in het voorjaar van 2023 afspraken. Waar willen ze beginnen met de ontwikkelingen? En wat moet er als eerste gebouwd worden?

Waarom in gesprek?
Als we het hebben over de toekomst van de A12 zone gaat het om de lange termijn: de uitvoering zal pas op zijn vroegst na 2030 starten. Toch is het voor Nieuwegein belangrijk om nu al na te denken over die toekomst. Begin 2023 worden afspraken gemaakt met het rijk, de provincie en de andere betrokken gemeentes. Deze afspraken hebben straks gevolgen voor de keuzes die Nieuwegein kan maken voor de invulling van de A12 zone.

De gemeente Nieuwegein wil daarom nu al weten van haar inwoners wat voor hen belangrijk is. Op welke manier kan de A12 zone bijdragen aan een beter Nieuwegein? Welke onderwerpen hebben prioriteit als het gaat om woningen, werkplekken, voorzieningen en recreatief groen? Antwoorden op die vragen helpen de gemeente om een positie te bepalen in de gesprekken met Rijk, provincie en regio.

Lees hier ons dossier over de A-12 zone.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk