Bezwaar tegen ponton ongegrond verklaard

In juni 2002 heeft de gemeente zichzelf volgens de gebruikelijke procedure een bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een ponton aan de Veerweg. De zeilvereniging De lek heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De bezwaren betreffen een verminderde toegankelijkheid van de haven, het niet voldoende geïnformeerd zijn over de plannen en een verzoek om verplaatsing van het inmiddels gerealiseerde ponton.

De Woningwet stelt duidelijke criteria (bestemmingsplan, welstand bouwtechniek) waaraan bouwplannen getoetst moeten worden. De bezwaren hebben geen betrekking op deze criteria. Het bouwplan voldoet aan alle gestelde eisen zodat het college verplicht is de bouwvergunning te verlenen en ook geen aanleiding ziet een ander besluit te nemen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk