Bezuinigen: het kan anders èn beter

In de raadscommissie is de voorjaarsnota behandeld. Een betere naam is herfstnota, want er begint een gure wind door het gemeentehuis te waaien. Er moet veel bezuinigd worden. Ook als de PvdA zou “meeregeren” zou dat moeten en zouden we moeten overgaan tot pijnlijke maatregelen. Maar de keuzen die nu voorliggen zijn niet de onze.

Veel maatschappelijke zaken worden afgebroken. Voorzieningen voor het onderwijs, de sport en de cultuur worden door het regerende college op de tocht gezet. Ook het Welzijn gaat onder het mes.

Waar landelijk de VVD vooral een sport maakt van het afbreken van de sociale zekerheid (pre-pensioen, WW, gezinshulp uit het AWBZ-pakket), is de heilige doelstelling voor de plaatselijke VVD om het aantal buurthuizen fors terug te brengen.

Tot hoever laten het CDA en GroenLinks dit gaan?

Gisteravond heb ik de partijen in de raad gevraagd of dit niet anders kan. De PvdA heeft gisteravond andere mogelijkheden genoemd. In het debat vroeg ik andere partijen of we samen aan alternatieven kunnen werken. Het is tenslotte de taak van de gemeenteraad om keuzen te maken. Jammer was, dat ik nog geen reactie kreeg op mijn concrete voorstellen. Volgt dat na deze weblog????

Ook dit keer zal ik de reacties van andere partijen compleet opnemen in mijn log.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk