Bewoners verzorgen bloembakken Muntplein

Omwonenden van het Winkelcentrum Muntplein voelen zich betrokken bij hun leefomgeving en willen daarvoor ook best eens zelf de handen uit de mouwen steken. Twee bewoonsters kweekten uit zaad planten van Afrikaantjes op en stelden deze beschikbaar om er de bloembakken op het Muntplein mee te beplanten. Een actieve wijkbewoonsters heeft de plantjes in de bakken gezet en een andere bewoner gaat de bloembakken, indien nodig, begieten.

Om aan te geven hoe belangrijk zij de bloembakken op en rond het Muntplein vinden, hebben de betrokkenen aangeboden het kweken en de verzorging volgend jaar voor àlle bakken op zich te willen nemen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk