Bewoners Landauerdrift geschrokken over komst minderjarige statushouders in hun straat

Middels een buurtbericht heeft de gemeente Nieuwegein de bewoners aan de Landauerdrift laten weten dat aan de Landauerdrift 2 een woongroep voor minderjarige statushouders komt. Al vanaf half juli zullen deze  statushouders (AMV-ers), in de leeftijd van 15-18 jaar, intrek nemen in het pand in de wijk. De woning is in januari dit jaar aangekocht voor een kleine 4 ton. ‘Als inwoner van Nieuwegein voel ik mij bedonderd’ aldus een van de omwonenden.

Een buurtbewoner laat onze redactie weten: ‘Wij als wijk zijn hier niet blij mee en maken ons grote zorgen. De brief kwam als donderslag bij heldere hemel en vooraf is hier geen enkele berichtgeving over geweest. Het voormalig buurthuis aan de Landauerdrift werd voor duizenden euro’s opgeknapt afgelopen maanden, kennelijk voor deze statushouders tussen de 15-18 jaar. Erg leuk om deze als buren te krijgen (not) er spelen hier dagelijks allemaal jonge kinderen buiten/jonge meisjes ook. Wij maken ons zorgen om de veiligheid.’

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen
Bijna één op de drie van alles incidenten tussen asielzoekers, vond plaats op of rond een speciale opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, zo laat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) in haar rapport onlangs weten.

Het aantal misdrijven waarvan minderjarige bewoners van opvanglocaties worden verdacht, steeg met 14 procent. Het gaat in bijna driekwart van de gevallen om vermogensmisdrijven, waaronder diefstal en inbraak. Veel minder vaak gaat het om geweldsmisdrijven.
Het WODC, dat verbonden is aan het ministerie van Justitie, merkt op dat het percentage bewoners dat verdacht wordt van een geweldsmisdrijf lager is dan het gemiddelde onder de Nederlandse bevolking.

De gemeente Nieuwegein: ‘De jongeren die aan de Landauerdrift gaan wonen, worden 24 uur per dag, 7 dagen in de week begeleid door Selam Zorg. Alle jongeren gaan naar school, zij hebben een leerplicht. Daarnaast worden de jongeren gemotiveerd om een bijbaan te zoeken. De ervaring leert dat zij dit zelf ook graag willen zodat ze wat geld hebben om wat leuks te doen. Ook willen de meeste jongeren graag sporten of hebben zij een andere hobby. Samen met begeleiders wordt gekeken naar wat de wensen en mogelijkheden zijn binnen de gemeente Nieuwegein.’

De 11 jongen die in de woongroep gaan wonen, hebben een verblijfsvergunning. Ze verhuizen vanaf half juli naar de Landauerdrift 2. De woongroep valt onder het Nidos (voogdij- en opvangorganisatie voor minderjarige vreemdelingen) en blijft minimaal drie jaar gehuisvest aan de Landauerdrift 2 in Batau Zuid. Het is niet bekend wat de afkomst is van de jongeren.

Opvang jongeren met een verblijfsvergunning
‘Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog en geweld is helaas nog steeds heel erg hoog. Onder deze vluchtelingen zijn veel alleenreizende jongeren onder de 18 jaar. Deze jongeren bevinden zich in een kwetsbare positie door hun eerdere ervaring en de afwezigheid van hun familie. Eenmaal in Nederland aangekomen, kunnen ze nog niet op zichzelf wonnen. Als gemeente leveren we graag een bijdrage aan de opvang van deze jongeren’ aldus de gemeente Nieuwegein.

Ook na hun 18e opvang in Nieuwegein
De gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van vervolghuisvesting vanaf de 18e verjaardag. Het idee hierachter is, dat AMV’ers zo veel mogelijk in dezelfde omgeving of regio blijven als zij van de ene naar de andere opvangvoorziening of naar de gemeente gaan. Daardoor kunnen zij hun sociale contacten aanhouden en de eventueel ontvangen zorg, begeleiding en het onderwijs voortzetten.

Inloopavond in de wijk
Op maandagavond 8 juli wordt een inloopavond georganiseerd voor de omwonenden. Bewoners die hierbij aanwezig willen zijn moeten zich vooraf aanmelden en duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur. Aanwezig zullen o.a. zijn de begeleiders die de minderjarige statushouders onder hun hoede nemen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: informatiepunt-vluchtelingen@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk