Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/ Personeel Organisatie en Informa

Het college heeft besloten in de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Nieuwegein een bepaling op te nemen die rechtspositioneel bescherming biedt voor het personeel dat een misstand binnen de organisatie vermoedt (zogenaamde ´klokkenluiders´). Ook heeft het college een regeling Klokkenluiders gemeente Nieuwegein vastgesteld die procedures bevat hoe om te gaan met dit soort situaties. Deze wordt voor instemming aan de Ondernemingsraad voorgelegd.

Deze regeling bevat een meldpunt: een externe commissie of persoon die door de gemeenteraad is aangewezen en die de taak heeft de door de ambtenaar gemelde misstand te onderzoeken. Het college besluit de door werkgevers en werknemers ingestelde commissie ´Klokkenluiders gemeentelijke overheid´ aan te wijzen als meldpunt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk