Besteding rijksgelden kinderopvang en buitenschoolse opvang

Sinds 1997 breidt de gemeente Nieuwegein het aantal plaatsen kinderopvang en buitenschoolse opvang (bso) fors uit met behulp van rijksgelden van de Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang (Rkb). Deze regeling liep oorspronkelijk tot 31 december 2002, maar is door het rijk met 1 jaar verlengd.

In 2003 ontvangt de gemeente Nieuwegein € 586.958,98, waarmee 127,5 plaatsen kinderopvang en bso zullen worden uitgebreid. Ook zullen hiermee de kinderopvanginstellingen bij het behoud van bestaande plaatsen ondersteund worden. Daarnaast is er € 40.000,- gereserveerd ter stimulering van nieuwe initiatieven op het gebied van kinderopvang in combinatie met sport en/of onderwijs. In de loop van 2003 zal het college hiervoor plannen presenteren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk