Beleidsplan 2014-2018, Zorg voor Jeugd

Samenvatting: Het college van B&W heeft ingestemd met het beleidsplan 2014-2018, Zorg voor jeugd. In dit beleidsplan zijn de keuzes en de ontwikkelopgaven opgenomen om de uitvoering van de jeugdzorg vanaf 2015 mogelijk te maken. Het beleidsplan wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Beslispunten:

1. In te stemmen met de keuzes die in het beleidsplan 2014-2018, Zorg voor Jeugd zijn verwoord over de inrichting van het stelsel van zorg voor de jeugd;

2. Het presidium te verzoeken om het beleidsplan 2014-2018, Zorg voor jeugd ter vaststelling aan te bieden aan de raad in januari 2014. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren