Beleidsnotitie over standplaatsen in Nieuwegein

Het college heeft kennisgenomen van de beleidsnotitie ‘standplaatsenbeleid Nieuwegein’. In deze notitie is het standplaatsenbeleid geactualiseerd en is het toetsingskader voor de toewijzing van een standplaatsvergunning aangepast aan alle recente beleids- en wetswijzigingen. De notitie gaat uit van maximaal twee standplaatsen per winkelcentrum.

Een standplaatsvergunning is bijvoorbeeld nodig voor de verkoop van bloemen. De notitie wordt toegezonden aan de Marktcommissie en de Stichting Middenstandcentrale. Zij kunnen vervolgens hun reactie geven. Op basis van de reacties zal het College een besluiten in te stemmen met de notitie. Uiteindelijk zal de raad de nota definitief vaststellen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk