Katern

Begrotingsraad donderdag 4 november

De raadsvergadering van donderdag 4 november staat in het teken van de programmabegroting 2022-2025. Dit is een financieel stuk dat is opgedeeld in verschillende onderwerpen zoals Wonen en Economie en Leefomgeving en Veiligheid. Per onderwerp staat beschreven wat de gemeente wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat dat dan mag kosten.

Financiën van de gemeente nu en in de toekomst
Daarnaast laat de begroting zien dat de gemeente er in financiële zin op dit moment goed voor staat. Ondanks dit positieve beeld stelt het college (de burgemeester en de wethouders) dat het voor de verdere toekomst lastiger wordt om reële inschattingen te maken over de financiën van de gemeente. Dit heeft te maken met onzekerheden over de kosten voor Jeugdzorg, onzekerheden over de inkomsten van de gemeente vanuit de Rijksoverheid en mogelijke plannen van een nieuw kabinet die grote impact zouden kunnen hebben op de gemeentefinanciën van Nieuwegein.

De gemeenteraad aan zet
De nu voorliggende begroting is de vierde en laatste begroting van deze gemeenteraad voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en gaat over de periode 2022-2025. De begroting is een uitwerking van de gesprekken over de financiële uitgangspunten en prioriteiten die afgelopen zomer gevoerd zijn door de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 november neemt de gemeenteraad een besluit over de programmabegroting 2022-2025.

Publiek is welkom
Ook vooraf aangemeld publiek is weer welkom bij de raadsvergadering. Wilt u op de publieke tribune plaatsnemen tijdens de raadsvergadering van 4 november? Meld dit dan uiterlijk op 4 november om 12.00 uur bij de griffie via griffie@nieuwegein.nl of telefoonnummer 14030. Uiteraard blijft het daarnaast voor iedereen mogelijk de raadsvergadering digitaal live mee te kijken en terug te kijken via nieuwegeinseraad.live/stream1.

Tot slot
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende vergaderstukken van deze avond vinden via deze website. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en website www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het e-mailadres:  griffie@nieuwegein.nl.

Extra informatie
De financiële situatie van de gemeente Nieuwegein blijft onzeker, ondanks extra middelen die de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt. Mede dankzij een aantal meevallers kan het college een sluitende begroting voor de jaren 2022-2025 presenteren. Met een sluitende begroting blijft Nieuwegein ook de komende jaren in staat te investeren in een fijne stad voor alle Nieuwegeiners. De zorgen over de financiële toekomst van de gemeente zijn echter nog lang niet voorbij.

Dat blijkt uit de Programmabegroting 2022-2025. Hierin geeft het college nadere invulling aan de keuzes die de gemeenteraad afgelopen voorjaar heeft gemaakt bij het vaststellen van de Kadernota.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren