Bedrijven grootschalig gecontroleerd in Nieuwegein

Donderdag 9 maart jl. heeft de politie samen met onder andere de Veiligheidsregio, Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), Belastingdienst, gemeente Nieuwegein, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Stedin controles uit bij bedrijven uitgevoerd bij bedrijven in Nieuwegein. Deze controles worden jaarlijks uitgevoerd.

Tijdens deze controles wordt gecontroleerd of de bedrijven de juiste vergunningen hebben, zich aan de arbeidstijdenwet houden, of er niet gerookt wordt, of ze zich aan de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften houden, geen illegale mensen in dienst hebben of andere strafbare feiten plegen, zoals bijvoorbeeld het huisvesten van een hennepplantage.

In meerdere bedrijven zijn overtredingen geconstateerd op het gebied van vergunningen, hygiëne, brandveiligheid en het ontbreken van een ontruimingsplan, waarvoor bestuursmatig wordt opgetreden. In sommige gevallen werd volstaan met een waarschuwing. Deze bedrijven zullen hier later weer op gecontroleerd worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk