Beantwoording artikel 42 brief LeNi over wijkverkeersplan Batau

In een artikel 42 brief vraagt de fractie van Leefbaar Nieuwegein aan het college of er bij de uitvoering van het wijkverkeersplan Batau per vergissing wijkdelen hermetisch worden afgesloten, of die afsluitingen noodzakelijk zijn en of bewoners hierover worden geïnformeerd.

Het college antwoord dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden alle woningen bereikbaar blijven. Bewoners worden door middel van borden en via de media geïnformeerd over de wegafsluitingen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk