Balkenloods weer in ere hersteld

De balkenloods die in de jaren negentig afbrandde in Vreeswijk is weer in ere hersteld. De loods staat in het verlengde van de negentiende-eeuwse Emmabrug en aan het einde van de Handelskade en het begin van de Lekboulevard. Jarenlang waren de fundamenten te zien van waar ooit zware balken werden opgeslagen die gebruikt werden om de sluisdeuren te versterken van de nabij gelegen Koninginnesluis bij hoog water.

De originele balken konden in de jaren negentig gered worden. Zij lagen al die jaren opgeslagen bij Rijkswaterstaat, nabij de Beatrixsluis.Met de restauratie van deze loods heeft Vreeswijk weer drie Balkenloodsen: één staat aan de Oude Sluis en de andere op de lekdijk nabij restaurant Poelzicht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk