Baggeren van de watergangen van start

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaat beginnen met het baggeren van de watergangen in Nieuwegein. De werkzaamheden vinden plaatst langs de A2 in het park in Batau-Zuid, bij de Geinoord-Wilgenroos en langs de Plettenburgerbaan en zijn medio maart 2016 afgerond.

De te baggeren watergangen zorgen voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke laag bagger op de bodem, belemmert deze functie. Een ondiepe watergang voert minder water af. Bij hevige regenval leidt dit tot overstromingen. Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Goede redenen dus voor het waterschap om in actie te komen.

De te baggeren watergangen liggen grotendeels in het stedelijk gebied van Nieuwegein. In het park Batau-Zuid verspreidt de aannemer een deel van de bagger langs de kant van het water. Bij de overige watergangen voert de aannemer de bagger af naar een verwerkingslocatie.

De aannemer maakt tijdens de werkzaamheden gebruik van graafmachines en een kraan. Afhankelijk van de locatie gebeurt de verwerking van de bagger op de kant of met een vrachtwagen, of met een trekker met kiepwagen die de bagger afvoert naar een verwerkingslocatie. Op moeilijk bereikbare plaatsen kan divers materieel ingezet worden om de baggerspecie te verplaatsen naar een locatie die bereikbaar is voor de kraan. Om werkzaamheden te combineren en overlast te beperken, zal de aannemer in het park Batau-Zuid ook een aantal duikers vervangen.

De werkzaamheden in Batau-Zuid beginnen woensdag 13 januari 2016. De aannemer start in de watergangen in het park in Batau-Zuid langs de A2. Daarna verplaatsen de werkzaamheden zich naar de watergang langs de Geinoord-Wilgenroos. Als laatste is de watergang langs de Plettenburgerbaan aan de beurt. De werkzaamheden duren tot medio maart van dit jaar. Inwoners die te maken krijgen met werkzaamheden in de directe nabijheid van hun perceel of woning, krijgen persoonlijk bericht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk