Katern

Avond voor de Stad op donderdag 12 mei

Op donderdag 12 mei aanstaande vindt er weer een Avond voor de Stad plaats in de Raadzaal van het Stadshuis. Publiek is welkom om de bijeenkomst bij te wonen, maar de avond is ook digitaal te volgen via het vaste kanaal NieuwegeinseRaad.live/Stream1. Via deze link vindt u ook de volledige agenda en bijbehorende stukken. Onder andere de volgende onderwerpen staan deze avond op de agenda:

• Huisvesting kindcentrum Doorslag
Het college stelt voor om het geplande kindcentrum in de wijk Doorslag tot stand te brengen door middel van ‘vernieuwbouw’. Dat betekent dat er een bestaand gebouw gerenoveerd wordt, zó dat de kwaliteit ervan niet onderdoet voor nieuwbouw. De raad is nu aan zet om over dit voorstel in debat te gaan.

• Intermezzo
Bent of kent u iemand met een interessant en actueel thema of een bijzonder idee dat volop in ontwikkeling is en waarover de gemeenteraad nodig moet worden bijgepraat? Meld u uiterlijk dinsdag 10 mei aan via het e-mailadres: griffe@nieuwegein.nl.

• Regionale ontwikkelingen
De regionale ontwikkelingen zijn een terugkerend moment op de agenda waarbij het college (de burgemeester en de wethouders) de gemeenteraad bijpraat over de ontwikkelingen die op regionaal niveau spelen. Het gaat dan vaak om samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen. Voorbeelden hiervan zijn de Veiligheidsregio Utrecht, de U-10, Reinigingsbedrijf Midden-Nederland en Recreatieschap de Stichtse Groenlanden.

• Bomenbeleid
Om zuinig te zijn op het groen dat er is, moet de gemeente de komende jaren veel groen verwijderen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar uit onderzoek blijkt dat bomen ziek zijn of een gevaar vormen voor de veiligheid en daarom gekapt moeten worden. Wethouder Schouten zal de raad hierover informeren en er is ook gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk