Katern

Avond voor de Stad 9 december over: Klimcentrum, Parkeerregulering en Scouting Vreeswijk

Op donderdag 9 december is er vanaf 20.00 uur weer een Avond voor de Stad. De vergaderingen zijn live te volgen én terug te kijken via nieuwegeinseraad.live/stream1 en nieuwegeinseraad.live/stream2. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

• Maatschappelijke financiering Klimcentrum Blokhoeve blok West
Binnen de gebiedsontwikkeling Blokhoeve blok West in Nieuwegein heeft Mountain Network vergevorderde plannen voor het realiseren van het grootste klimcentrum van Nederland. Mountain Network heeft de gemeente gevraagd het project te ondersteunen door het verstrekken van een gemeentegarantie.

De gemeenteraad gaat met elkaar in debat over de mogelijke samenwerking met Mountain Network en daarmee het aanbieden van een sportvoorziening en andere sociaal maatschappelijke activiteiten binnen het nieuw te bouwen klimcentrum en het al dan niet verstrekken van een gemeentegarantie hiervoor.

• Parkeerregulering
In de binnenstad van Nieuwegein en de schil daaromheen geldt betaald parkeren. De gemeente is verantwoordelijk voor het grip houden op de kosten en opbrengsten. Met dit voorstel worden de wijzigingen van de parkeertarieven per 1 januari 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd; waaronder de voorstellen om de tarieven voor het betaald parkeren op straat te verhogen met 1,60% en in de parkeergarages dagelijks tussen 9.00-12.00 uur een ochtendtarief in te voeren van maximaal € 3,00.

Met dit voorstel worden ook de parkeerverordening en parkeerbelastingverordening geactualiseerd. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de benodigde kaders van eventuele toekomstige betaald parkeergebieden. De gemeenteraad gaat met elkaar in debat over deze plannen rondom parkeren.

• Loods scouting Vreeswijk
De artillerieloods F op Fort Vreeswijk is eigendom van de gemeente en wordt gehuurd door Scouting Vreeswijk. De bouwkundige staat van de het gebouw is matig en de onderhoudstoestand is slecht. Het is dan ook nodig om maatregelen te treffen om het gebouw te renoveren.

Voorgesteld wordt om te kiezen voor renoveren in combinatie met verduurzamen. De gemeenteraad gaat met elkaar in debat over dit plan voor de huisvesting van Scouting Vreeswijk.

Tot slot
U kunt de volledige agenda’s en de bijbehorende vergaderstukken van deze avond vinden via https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en website www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren