Avond voor de Stad 30 juni 2022

De laatste weken van de politieke kalender gaan in, met nog één Avond voor de Stad en één Raad, de zogeheten Kaderraad, over de financiën van de gemeente Nieuwegein. Tijdens de Kaderraad wordt teruggeblikt op de Jaarrekening 2021 en op de Begroting voor 2023. Zoals altijd is de Avond voor de Stad voornamelijk voorbereidend en worden tijdens de Raad ook echte besluiten genomen.

De raad onderzoekt eerst op basis van de Jaarrekening 2021 goed hoe de gemeente er financieel voor staat. In de Kadernota stelt het college in grote lijnen voor wat de gemeente komend jaar met het gemeentegeld gaat doen. De raad mag hierover wijzigingen voorstellen en ook nieuwe voorstellen doen. Daarna kan het college aan de slag om een begroting te maken. Die wordt vervolgens in het najaar behandeld. Zo zorgen college en raad samen voor een gezonde financiële huishouding van onze stad.

Tijdens de Financiële Avond voor de Stad kan de raad politieke vragen stellen en in debat gaan over de jaarstukken van 2021 en over de Kadernota van 2023. Ook wordt er speciale aandacht besteed aan het feit dat we te maken hebben met zeer hoge inflatie; hoe gaan we hiermee om?

Uiteraard zijn de deuren van het Stadshuis op 30 juni geopend. Inwoners zijn welkom de bijeenkomst in de Raadzaal te volgen. Wie liever thuis kijkt, gebruikt de vaste livestream. De vergadering begint om 19:30 uur.

Tot slot
Afgelopen maand kreeg de raad bezoek van een inwoner, die kwam vertellen waarom de kermis zo snel mogelijk moet terugkeren. Raadsleden luisterden naar zijn verhaal en konden vragen stellen. Sommigen waren enthousiast over zijn verhaal en wilden graag met hem meedenken. Mensen met ideeën voor de stad zijn altijd welkom in de raad! Mail uw idee naar griffie@nieuwegein.nl en we gaan graag met u in gesprek.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk