Avond voor de Stad

De Avond voor de Stad van donderdag 28 april vindt plaats in het Stadshuis, waarbij zowel in de Raadzaal als in de Gildenborchzaal vergaderd zal worden. Publiek is welkom om de bijeenkomst bij te wonen, maar de avond is ook digitaal te volgen via de vaste kanalen NieuwegeinseRaad.live/Stream1 en NieuwegeinseRaad.live/Stream2. Onder meer de volgende onderwerpen zullen de 28e behandeld worden:

• Inspraakronde
Dit moment is bedoeld voor inwoners om onderwerpen in te brengen die niet op de agenda staan. Heeft u een thema dat u onder de aandacht van de raad wilt brengen? E-mail de griffie via: griffie@nieuwegein.nl.

• Verordening Commissie Omgevingskwaliteit
De Omgevingswet, die begin 2023 in werking treedt, gaat over zaken als cultureel erfgoed en kwaliteit van bouwen, natuur en landschap. De gemeente wil een commissie instellen die op dit vlak adviseert. Bij het instellen van deze commissie wordt de gemeenteraad gevraagd bevoegdheden over te dragen aan het college, waardoor de raad bijvoorbeeld niet meer het aanspreekpunt is voor inwoners over onderwerpen die hieronder vallen. Deze avond wordt de raad gevraagd zich over dit voorstel te buigen.

• Grondexploitatie nieuwbouw politiebureau
Het politiebureau gaat verhuizen. Omdat gebleken is dat het huidige politiebureau niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, is onderzocht welke plek het beste zou zijn voor een nieuw politiebureau. Er is gekozen voor de locatie gelegen aan de A2, in de oksel van de afrit Nieuwegein-Zuid. De grond op deze plek moet gekocht worden van de gemeente. Daarover gaat de gemeenteraad deze avond in gesprek.

• Begroting VRU
De veiligheidsregio Utrecht is een gemeenschappelijke regeling, oftewel een organisatie waarin de gemeente Nieuwegein samenwerkt met andere gemeenten om effectiever te zijn. De gemeenteraad houdt toezicht op het functioneren van gemeenschappelijke regelingen en wordt nu geïnformeerd over onder meer de begroting van de VRU voor 2023.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk