Avond voor de Stad 11 november

Op donderdag 11 november is er vanaf 20.00 uur weer een Avond voor de Stad (voorheen: Avond van de Raad) op het Stadshuis. De publieke tribune is echter gesloten, zodat er voldoende ruimte is voor de aanwezige vergaderdeelnemers om de geadviseerde 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen houden. Uiteraard is het wel mogelijk de vergaderingen digitaal te volgen óf terug te kijken. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

Dialoog en raadsvoorbereidende bespreking Transitievisie Warmte
In Nieuwegein hebben we de ambitie uitgesproken in 2040 energieneutraal te zijn. Deze ambitie past binnen het Klimaatakkoord. De overgang naar een energieneutraal Nieuwegein wil de gemeente stap voor stap realiseren. Deze stappen zijn in beeld gebracht in de Transitievisie Warmte. Deze vormt daarmee een startpunt, een eerste inventarisatie van kansen en mogelijkheden, voor een gesprek met de buurten en wijken op weg naar een energieneutrale gemeente.

Tijdens deze dialoog kunt u de gemeenteraad meegeven wat uw visie is op de Transitievisie Warmte. Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren via griffie@nieuwegein.nl. Na de dialoog zal de gemeenteraad met elkaar in debat gaan over de Transitievisie Warmte.

Te bekijken via: www.nieuwegeinseraad.live/stream1

Raadsvoorbereidend: Vaststelling Participatiebeleid
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werkt de gemeente aan een duurzame, veilige en gezonde stad. Daarvoor betrekken zij de stad bij allerlei ontwikkelingen en plannen. Deze samenwerking noemen we participatie.

De nieuwe uitgangspunten van dat participatiebeleid staan in de nota Samen met de stad. De gemeenteraad gaat hierover met elkaar in debat.

Te bekijken via www.nieuwegeinseraad.live/stream2

Tot slot
De volledige agenda’s en de bijbehorende vergaderstukken van deze avond kunt u vinden via https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en website www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren