Arbodienst: wat is het en hoe werkt het?

Een arbodienst is gespecialiseerd in de zorg voor de gezondheid van werknemers. Dit betekent dat de specialisten in dit segment rechtstreeks verband houden met het gebied van de arbeidsgeneeskunde.

Arbeidsgeneeskunde is op haar beurt gericht op de preventie en verzorging van verschillende beroepsziekten, alsmede op risicobeheersing en milieucontrole van het bedrijf.

De prestaties van een in arbo gespecialiseerd bedrijf gaan vanaf het moment dat de beroepsbeoefenaar in dienst wordt genomen, wanneer de toelatingsexamens worden aangevraagd, via de periodieke examens om de gezondheid van de in dienst genomen medewerker te begeleiden, tot het ontslag examen, in geval hij/zij het bedrijf verlaat.

Zoals je tot dusver hebt gezien, is een basiscontract arbodienst van essentieel belang voor een onderneming om goed voor haar werknemers te kunnen zorgen, een voorwaarde die ook door de arbeidswetgeving wordt bepaald.

De vraag die voor veel organisaties overblijft is: wat is meer de moeite waard, een eigen afdeling arbo of deze dienst uitbesteden?

Wat is een gecertificeerde arbodienst?
Zoals eerder vermeld, is een bedrijfsgeneeskundig bedrijf een praktijk die gericht is op de aandacht en verzorging van de gezondheid van werknemers.

Deze vorm van dienstverlening voldoet aan de eisen van het arbeidsreglement, dat onder meer de verplichting vastlegt van het medisch onderzoek, op kosten van de werkgever, bij de toelating en het ontslag van de werknemer, en ook periodiek.

Maar behalve dat een bedrijf dat gespecialiseerd is in bedrijfsgeneeskunde bijdraagt tot de vervulling van een wettelijke bepaling, heeft het ook volledig te maken met bedrijfsgeneeskunde.

Arbeidsgeneeskunde is een medisch gebied dat wordt gevormd door een geheel van bepalingen en specifieke normen, die tot doel hebben de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de werknemers van een onderneming te vrijwaren.

Het is de bedoeling ziekten te voorkomen, of die nu verband houden met de uitgeoefende functie of niet. Daarnaast is de arbeidsgeneeskunde ook belast met het toezicht op de gezondheidstoestand van de beroepsbeoefenaars, teneinde bij te dragen tot de vroegtijdige diagnose van diverse pathologieën en aldus letsels te voorkomen die de levenskwaliteit van de beroepsbeoefenaars ernstig in gevaar kunnen brengen.

Wat is het belang van de bedrijfsgezondheidsdienst voor de onderneming en haar werknemers?
De rol van een in bedrijfsgeneeskunde gespecialiseerd bedrijf gedurende de tijd dat de beroepsbeoefenaar werkzaam is, is belangrijk en gunstig voor zowel degenen die inhuren als degenen die worden ingehuurd.

Vanuit het oogpunt van de ondernemingen is dit model van medisch bureau verantwoordelijk voor de naleving van de arbeidsvoorschriften.

De arbodienst is verplicht gedurende het gehele traject van de werknemer binnen het bedrijf. Maar naast deze verantwoordelijkheid draagt een onderneming uit dit segment ook bij tot het behoud van talenten en tot het terugdringen van het personeelsverloop, aangezien zij de gezondheid van de vakmensen in stand houdt en helpt voorkomen dat zij ziekten ontwikkelen die met hun functie verband houden.

Belang voor de werknemers
Wat de werknemers betreft, draagt de bedrijfsgezondheidsdienst bij tot het verhogen van het gevoel van veiligheid, rust en zorg met betrekking tot de uitoefening van hun functie.

Een van de redenen is dat de medewerker examens aflegt die relevant zijn voor zijn/haar werkactiviteit, nog voordat hij/zij bij de onderneming begint te werken. Aangezien er periodiek onderzoeken worden verricht om zijn/haar gezondheidstoestand te volgen, zal hij/zij, indien er een probleem wordt gevonden dat relevant is voor zijn/haar functie, worden ondersteund.

Het is echter van fundamenteel belang duidelijk te maken dat een van de hoofddoelstellingen van de bedrijfsgezondheidszorg erin bestaat bij te dragen tot de preventie van ziekten en aldus de levenskwaliteit van de beroepsbeoefenaars op peil te houden.

Het is dus ook aan deze sector om maatregelen uit te werken en toe te passen om te voorkomen dat de werknemers van het bedrijf ziek worden, vooral wanneer de ziekten verband houden met de uitgeoefende functie.

Wat zijn de aangeboden diensten?
De diensten die worden aangeboden door een onderneming die gespecialiseerd is in bedrijfsgeneeskunde, zijn alle gericht op de verzorging en het behoud van de gezondheid van de werknemers, met de nadruk op hun welzijn en levenskwaliteit. Enkele voorbeelden van diensten die gewoonlijk worden verricht zijn:

  • Examens voor toelating, ontslag en periodieke examens;
  • Certificaat van gezondheid en veiligheid op het werk;
  • Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
  • Gehoorbeschermingsprogramma.

Het in bedrijfsgeneeskunde gespecialiseerde bedrijf kan ook samenwerken met de sector Human Resources en acties ontwikkelen die gericht zijn op oriëntatie en preventie van ziekten.

Hoe vindt je de beste optie voor jouw bedrijf?
Om te beslissen of je al dan niet een in bedrijfsgeneeskunde gespecialiseerd bedrijf wilt inhuren, moet je rekening houden met een aantal factoren, zoals de grootte van jouw bedrijf en het aantal werknemers dat je in dienst hebt.

Wat jouw behoeften ook zijn, bij de keuze van een bedrijf voor veiligheid en gezondheid op het werk kun je rekenen op de hulp van het platform van HR navigator.

De keuze van een goede bedrijfsgezondheidsdienst is van essentieel belang voor de gezondheidszorg van jouw beroepsbeoefenaren, met als doel bij te dragen tot de preventie van een reeks ziekten, en hen te begeleiden zodat zij meer welzijn en levenskwaliteit hebben.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren