AOW en meebetalen deel twee

Allereerst wens ik mede namen het VSP Nieuwegein bestuur en de fractie een heel goed 2005. Dat het maar goed mag gaan met ons landje en onze stad. Dat het in Den Haag niet goed gaat vertelde ik u verleden week al. Moeilijke maatregelen door de SER aan laten slingeren is natuurlijk geen goed plan. Maar wat wil je. De Politiek loopt al eeuwig om de hete brij van de komende vergrijzing heen!

Zelden hebben wij als bestuur dan ook een dergelijk ondoordacht en onrechtvaardig voorstel gezien als het SER- verhaal over het meebetalen aan de AOW door gepensioneerden. Het is gespeend van elk historisch besef en bovendien nog buitengewoon onrechtvaardig. Hierbij dan waarom volgens de VSP:

1) Een betrouwbare overheid staat voor haar zaak! De geboortegolf was dertig jaar terug al prima in kaart te brengen. Nu dus paniekmaatregelen nemen die slechts de gepensioneerden treffen is te zot voor woorden. Dat uitvoeren middels een simpele belastingverhoging, want dat is het resultaat, is beneden peil!

2) AOW is omslagsysteem gebaseerd op solidariteit. Je kunt na 40, 45 of soms langer betalen (u weet wel leerplicht tot en met 16 jaar en dan aan de slag) nu niet zeggen”Het komt even slecht uit want die arme jongeren moeten zo veel betalen”. Het zijn altijd de jongeren die moeten betalen, ook toen Willem Drees deze zaak begon! Daar waren goede redenen voor. Die zijn er nu nog steeds. Velen zijn nog steeds van de AOW afhankelijk.

3) Terwijl vijfenzestig plussers praktisch altijd niets meer aan hun inkomen kunnen toevoegen, gaan jongeren door met meer verdienen omdat ze nog steeds de gelegenheid hebben te stijgen in de schaal en in functie. Dat maakt dat de AOW voor hen beter te betalen is dan men nu vaak voor doet komen.

4) Het regerende pessimisme is volledig misplaats. Dit wordt indirect bevestigd door het Centraal Planbureau dat immers een forse welvaartsstijging als een reëel perspectief ziet voor de komende decennia. Dat betekent goede perspectieven voor de jongeren. Dus niet het moment om de gepensioneerden in de steek te laten.

5) Deze gepensioneerden die dankzij langdurig premie betalen aan hun pensioenfonds dus een klein of beter pensioen hebben en dus van allerlei sociale maatregelen zoals o.a. huursubsidie geen gebruik hoeven te maken, worden nu vanwege het SER-voorstel voor hun vele jaren werk doen en premie betalen, bestraft middels een extra belasting. Over onnadenkendheid gesproken.

6) Zo verwacht men nu al dat zelfs het maar gedeeltelijk doorgaan van de WMO een grote last op de gepensioneerden van Nederland zal leggen, die straks zelf voor hun eigen zorg en mogelijk die voor hun ouders zullen moeten opkomen.

7) Dit soort paniekmaatregelen houdt geen enkele rekening met het feit dat de AOW al jaren achter loopt bij de salarisontwikkeling van de werkenden. Voeg daaraan toe dat de minister van sociale zaken in zijn wijsheid al heeft beweerd dat het minimumloon voor hem niet heilig is, en u begrijpt dat de AOW, immers een percentage van het minimumloon, ook daardoor behoorlijk onder druk komt te staan.

8) Tenslotte schijnen de ouderen als een soort bedreigende vloedgolf onafwendbaar op de Nederlandse samenleving af te komen. Waarbij iedereen voor het gemak maar vergeet dat vloedgolven voorbij gaan en weer terug treden. Immers de geboortegolf die in 2010 begint is tien jaar later al weer over haar hoogtepunt heen en zal dan versneld teruglopen. Zo snel dat de overheid in het omslagsysteem weer geld zal over houden. Iets wat het eind vorige eeuw jaar in jaar uit ook deed. Vele jaren lang betaalde de SVB grote sommen geld terug aan de staat die netjes in de algemene middelen verdwenen. Het wordt tijd dat ze die bedragen met rente er weer uit halen! Om ze te gebruiken waarvoor ze oorspronkelijk altijd bedoeld zijn namelijk AOW betalen aan mensen die daar recht op hebben.

Uw commentaar en of suggesties zijn hartelijk welkom.

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: