Anna van Rijnpenning voor mevrouw Oosterbaan-Vries

Als blijk van waardering voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger bij de Unie van Vrijwilligers heeft mevrouw Oosterbaan-Vries uit handen van wethouder Hans Adriani de Anna van Rijnpenning ontvangen.

Mevrouw Oosterbaan-Vries heeft zich sinds 1999 in diverse functies ingezet als vrijwilliger bij de Unie van Vrijwilligers, afdeling Nieuwegein. Zij is van 1999 tot en met 2006 penningmeester van het bestuur geweest. Verder is ze jaren werkzaam geweest binnen de patiënten bibliotheek in het Antonius ziekenhuis, vervolgens is zij daar tot 2015 gastvrouw geweest op de afdeling H3. Hier ontving zij de patiënten en hun familie, zorgde ervoor dat de administratieve zaken geregeld werden en begeleidde de mensen naar de kamers waar ze vervolgens zouden verblijven. Ook droeg zij hier zorg voor de mensen die met de patiënt meekwamen, kopje koffie, een praatje. Door haar enthousiasme wist ze ook hier altijd de juiste snaar te raken bij zoveel patiënten, verplegend personeel als ook bij de andere vrijwilligers binnen deze projecten.

Hiernaast werkt zij ook binnen het project “activiteiten”. Een enthousiaste groep vrijwilligers die het met elkaar mogelijk maken om eens per maand een programma neer te zetten voor ouderen in Nieuwegein, waar steeds meer mensen gebruik van maken en waar men zeer tevreden over is. Door deze groep wordt ook de jaarlijkse Kerstviering georganiseerd.

Naast al deze activiteiten is mevrouw Oosterbaan ook nog altijd een zeer gewaardeerd lid van het bestuur van de UVV, hierin heeft ze zitting als algemeen bestuurslid en beheert op een zeer accurate wijze de kas en ondersteund zij de penningmeester.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk