Anders maaien voor een sterkere biodiversiteit

Om meer kansen te bieden voor de natuur in Nieuwegein, gaat de gemeente samen met aannemer Van Wijk Groenvoorziening een pilot uitvoeren. Hierbij wordt er van april tot en met juni op 5 locaties anders gemaaid dan u gewend bent. Dit betekent dat u op sommige plekken hoger gras zult zien, met veel kruiden en bloemen.

Tijdens de pilot is op deze locaties goed te zien dat de gemeente anders maait. Door het gras gefaseerd of in delen te maaien, geven we klaversoorten en bloemen meer kans om te bloeien en bieden we daardoor meer voeding en schuil- en broedplaatsen voor vogels, insecten en andere dieren. Vanaf april worden de vijf proeflocaties niet meer in zijn geheel gemaaid. De 5 locaties zijn te vinden in Hoog Zandveld, Park Oudegein en Vreeswijk.

De 5 proeflocaties

Gefaseerd maaien houdt in dat je bij een maaibeurt
de helft of een derde van een veld bewust overslaat, bijvoorbeeld door de buitenste rand wel te maaien en het middelste gedeelte niet. Door het gras op die plekken te laten staan biedt je lokale kruiden de kans om volledig tot bloei te komen en als voeding te dienen voor bijvoorbeeld bijen of vlinders. Ook hebben deze kwetsbare soorten dan meer rust- en schuilplaatsen. Bij het kiezen van de proeflocaties is rekening gehouden met veilig gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij zichtlijnen of speeltuinen.

Voordelen
We spreiden de periode dat er anders wordt gemaaid waardoor flora en fauna hier langere tijd profijt van hebben. Bovendien bieden we structureel meer overle- vingskansen voor kwetsbare dieren, zoals sommige vlin- dersoorten die niet zo ver kunnen vliegen om voldoende voeding te krijgen. Door gefaseerd te maaien zorgen we dat vogels, insecten en andere dieren voldoende plek hebben om zich te verplaatsen, te schuilen, zich voort te planten en voedsel te verzamelen. Dat is goed voor de natuur en uiteindelijk ook voor de mens!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk