Alzheimer Café Nieuwegein over: ‘Dementie en het levenseinde’

Wat is een goed levenseinde? Een lastige, maar belangrijke vraag waar niet één enkel antwoord op te geven is. In de media wordt veel aandacht besteed aan ‘voltooid leven’ en ‘euthanasie’. Maar hoe zit dat eigenlijk als je lijdt aan dementie? Wat kun je dan nog zelf bepalen? En kunnen we eigenlijk doodgaan aan dementie? Dit zijn enkele vragen die behandeld zullen worden tijdens het Alzheimer Café in van donderdag 27 februari aanstaande in ZorgSpectrum locatie Vreeswijk aan de Lekboulevard 10 in Nieuwegein Zuid. Het Alzheimer Café is van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Het thema van het Alzheimer Café heeft het thema ‘Dementie en levenseinde.’ Gastspreker is mw. Nieske Heerema, specialist ouderengeneeskunde en SCEN-arts. Zij begeleidt mensen met dementie onder andere in de laatste levensfase en bij het levenseinde. Na een inleiding zal er ruimte zijn voor discussie en het stellen van vragen over dit onderwerp.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 19.30 uur met een interview met de gastspreker. Na de pauze kunt u vragen stellen. Ook kunnen er dan eigen ervaringen worden besproken. Het Alzheimer Café eindigt om 21.00 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en even na te praten. De toegang is gratis en aanmelding niet nodig.

Inlichtingen: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maartje Hoens 06-10104432 (ZorgSpectrum) of Annette Stock, 06-10459638 (Vitras).

Nieske Heerema Specialist ouderengeneeskunde

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk