Alzheimer Café Nieuwegein

Op donderdag 25 maart zal kroegbaas Frederik-Jan Bruijel praten met Hennie Vermeulen van de Dagbehandeling Houten van Zorgspectrum. In het gesprek zal het gaan over ondersteuning van thuiswonende ouderen met dementie door voorzieningen zoals de dagbehandeling. Door enkele dagen dagopvang kan de zorg thuis langer worden volgehouden. De dementerende krijgt een zinvolle dagbesteding aangeboden en de mantelzorg wordt ontlast. De locatie is woonzorgcentrum Vreeswijk aan de Lekboulevard 10.Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Er staat iedere keer een ander thema centraal waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd. Er is een muzikaal intermezzo en ruimte voor gezelligheid en contact met elkaar. De gastvrouwen ontvangen u en maken u wegwijs. Het Alzheimer Café wordt iedere vierde donderdag van de maand georganiseerd.Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en even na te praten. De toegang is gratis en aanmelding niet nodig.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk