Aftrap uitdelen GFT aanrechtbakjes

Vrijdagmiddag 23 juli jl. waren wethouder Marieke Schouten en de recyclingcoach van RMN aanwezig bij de AH op de Rapenburgerschans in de wijk Fokkesteeg. Hier was de aftrap van het uitdelen van de GFT aanrechtbakjes. Deze bakjes helpen bij het scheiden van het huishoudelijk afval. ‘Gelet op de lange rij was dit was direct een groot succes!’ aldus RMN.

De komende periode zijn er verschillende uitdeelmomenten (per wijk) op verschillende locaties. Inwoners ontvangen voorafgaand aan het uitdeelmoment informatie over waar en wanneer ze de bakjes kunnen ophalen.

Gemeente Nieuwegein helpt haar inwoners graag bij het scheiden van het huishoudelijk afval. Goed gescheiden afval is namelijk beter te hergebruiken.


Wethouder Marieke Schouten deelt de bakjes uit. Foto: Fototeam KenM

Helpen met beter scheiden van afval
Voor de komende vier jaar heeft het college van B&W het Grondstoffeninzamelplan ‘Meer grip op grondstoffen’ vastgesteld. Het doel is het aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar stapsgewijs terug te dringen van 216 kilo in 2020 naar 175 kilo in 2024. Het plan komt tegemoet aan een motie van de raad om te komen tot haalbare doelen om het restafval bij huishoudens verder terug te dringen.

Naast het Grondstoffeninzamelplan ‘Meer grip op grondstoffen’ is er ook een servicepakket ontwikkeld waardoor het voor de inwoners van Nieuwegein makkelijker wordt om het huishoudelijk afval beter te scheiden.

GroenLinks wethouder Marieke Schouten van o.a. Duurzaamheid: ‘Tegelijk willen we gaan werken aan een efficiënter recyclingstation, betere handhaving op dumping/bijplaatsingen en gaat de recycling-coach een belangrijke rol vervullen om het scheidingsgedrag van inwoners te verbeteren. Ook zullen we meer inzetten op meer afvalvrije scholen in Nieuwegein om zo nieuwe generaties te laten wennen aan het scheiden van afval.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk