Nieuwegein gaat inwoners helpen met beter scheiden van afval

Makkelijker afval scheiden door betere service. Dat is de kern van het Grondstoffeninzamelplan ‘Meer grip op grondstoffen’, dat het college van B&W heeft vastgesteld voor de komende vier jaar. Het doel is het aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar stapsgewijs terug te dringen van 216 kilo in 2020 naar 175 kilo in 2024. Het plan komt tegemoet aan een motie van de raad om te komen tot haalbare doelen om het restafval bij huishoudens verder terug te dringen. De raad besluit hier in juli over.

Naast het Grondstoffeninzamelplan ‘Meer grip op grondstoffen’ is er ook een servicepakket ontwikkeld waardoor het voor de inwoners van Nieuwegein makkelijker wordt om het huishoudelijk afval beter te scheiden.

GroenLinks wethouder Marieke Schouten van o.a. Duurzaamheid: ‘Tegelijk willen we gaan werken aan een efficiënter recyclingstation, betere handhaving op dumping/bijplaatsingen en gaat de recycling-coach een belangrijke rol vervullen om het scheidingsgedrag van inwoners te verbeteren. Ook zullen we meer inzetten op meer afvalvrije scholen in Nieuwegein om zo nieuwe generaties te laten wennen aan het scheiden van afval.’

Het servicepakket:

  • Het vervangen van de bovengrondse bakken door moderne ondergrondse containers. Verdeeld over 78 locaties staan er in Nieuwegein nog zo’n 112 bovengrondse bakken voor de inzameling van restafval. Deze worden zo spoedig mogelijk vervangen door ondergrondse, afsluitbare containers.
  • Het Groente, – Fruit en Tuinafval (GFT) kan straks in heel Nieuwegein gescheiden worden aangeboden. Elke wijk wordt voorzien van ondergrondse GFT-containers voor hoog- en gestapelde bouw. Net als voor het restafval zullen deze worden voorzien van toegangscontrole om dumping van afval en verkeerde afvalstromen te voorkomen. In de laagbouw worden de inwoners die nog geen gebruik maken van de minicontainer voor GFT benaderd om deze te gaan gebruiken.
  • Er worden GFT-bakjes beschikbaar gesteld aan inwoners die daar behoefte aan hebben. Deze GFT-bakjes met composteerbare zakken worden eenmalig op aanvraag verstrekt om de brug te slaan tussen aanrecht en GFT-bak. In zowel hoogbouw als laagbouw kan dit scheiding van de GFT sterk verbeteren.
  • Voor het inzamelen van textiel gaan we naar moderne, kleinere en hand geloste containers. De huidige grote bovengrondse bakken verdwijnen daarmee uit het straatbeeld.
  • Tot slot wordt een plan gemaakt voor het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk