Afhandeling planschade Wierselaan 239

De gemeente heeft een verzoek om tegemoetkoming in planschade ontvangen. De verzoeker stelt planschade te lijden door de bouw van een poortgebouw aan de Wiersedreef, waarvoor een bouwvergunning en vrijstelling is verleend. Het college heeft conform de geldende Procedureverordening planschadevergoeding besloten een adviseur aan te wijzen en heeft de verzoeker daarover geïnformeerd.Omdat het college een planschadeovereenkomst heeft gesloten met de bouwvergunninghouder, is deze eveneens geïnformeerd over de beoogde opdrachtverstrekking. Daarnaast heeft het college besloten aan de adviseur opdracht te verstrekken als verzoeker en belanghebbende geen verzoek om wraking indienen.Verder heeft het college conform de Procedureverordening een medewerker en een plaatsvervanger van de afdeling Duurzame Ontwikkeling aangewezen om de adviseur bij de uitvoering van zijn adviesopdracht bij te staan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren