Aanvragen subsidies amateurkunst 2008

In het kader van de Subsidieregeling Amateurkunst stelt de gemeente Nieuwegein elk jaar subsidies beschikbaar voor projecten of investeringen in de amateurkunst. Voor projecten en investeringen die uitgevoerd worden tussen 1 november 2008 en 1 april 2009 moet de subsidieaanvraag binnen zijn vóór 1 september 2008. Er kan echter nu ook al subsidie worden aangevraagd voor projecten of investeringen die later plaatsvinden. Projecten en investeringen die subsidie krijgen, moeten binnen twee jaar na het indienen van de aanvraag worden uitgevoerd.De gemeente beschouwt de amateurkunst als hét terrein waar de cultuur van Nieuwegein gestalte krijgt en ziet deze als een belangrijk onderdeel van de levendige en stedelijke cultuur die wordt beoogd. De gesubsidieerde projecten en investeringen leveren een duidelijke bijdrage aan de beoogde maatschappelijke effecten van het Nieuwegeinse kunst- en cultuurbeleid: uitbreiding van het cultureel aanbod en vergroting van het publieksbereik. Subsidies kunnen worden aangevraagd door amateurgezelschappen, scholen en anderen die actief zijn in de amateurkunst in Nieuwegein.Met ingang van 2008 is een nieuwe subsidiesystematiek voor de amateurkunst in Nieuwegein ingevoerd: het amateurkunstbeleid en het subsidiebeleid amateurkunst worden gewijzigd van een instandhoudingbeleid naar een beleid primair gericht op activiteiten. Aanvragen kunnen tweemaal per jaar worden ingediend, per 1 maart en per 1 september. Omdat 2008 een overgangsjaar is, is besloten per 1 januari 2008 een extra aanvraagronde te houden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren