Aanpassingen tegen hoge snelheid verkeer

Op verscheidene plekken in de wijk Batau Noord wordt structureel te hard gereden. Met name op de Batauweg is de situatie verontrustend. Maar ook over de snelheden waarmee het verkeer op de Heemraadsweide rijdt wordt door omwonenden al jaren geklaagd.

Om de maximum snelheid in de wijk meer onder controle te houden zijn er diverse ideeën. Eén daarvan is het aanbrengen van een ‘knip’ op de Batauweg. Deze belemmering zou ter hoogte van de Nedereindseweg moeten komen. De bedoeling is dat de Batauweg, die ook een hoge verkeersdruk kent, op deze plek dan niet meer geschikt is voor doorgaand verkeer. In 2022 wordt hiertoe een pilot opgestart gevolgd door een participatietraject waarbij de wijknetwerken en de winkeliers betrokken zullen zijn.

Tevens wordt gedacht over het halteren van de bussen. Haltes worden dan zo geplaatst dat de bus op de weg stopt. Dit haalt de snelheid uit het overige verkeer.

Op de Heemraadsweide worden op zeer korte termijn de eerste aanpassingen uitgevoerd om ook daar de snelheid van het verkeer af te remmen. Allereerst wordt de bebording aangepast. Dit moet voor de Kerst gebeurd zijn. Vervolgens komen er 30 km markeringen op de weg. Er zijn ook plannen voor het aanbrengen van een extra, flauwe verkeersdrempel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk