Aanpak waterschap maakt passantenhavens weer aantrekkelijke plek voor recreatievaart

De passantenhavens van waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) worden met enige regelmaat permanent bewoond, terwijl de plekken bedoeld zijn voor recreanten die maximaal 72 uur aanmeren. ‘De illegale passanten wonen hier op slecht onderhouden boten en zorgen voor overlast in de buurt. Om deze ontwikkeling te ontmoedigen, is het waterschap de confrontatie aangegaan met de illegale passanten. En dat werkt. De regels worden beter nageleefd en permanente boten zijn verwijderd’ aldus het waterschap. Zij is blij dat deze aanpak ervoor zorgt dat het vaarseizoen op 1 april van start kan met beschikbare plekken voor recreanten in de passantenhavens. In Nieuwegein is achter het Stadshuis in de Doorslag een plek om aan te meren door recreanten. Daar lagen veel ‘weesboten’.

Controles Passantenhavens
Het waterschap wil niet langer dat passantenhavens worden gebruikt als illegale woonplek of stalling voor boten. Volgens de toezichthouder hebben de illegale passanten geen idee wat voor een schade ze aanrichten. De boten verkeren in slechte staat, omwonenden ervaren veel overlast en recreanten varen door. Dit komt steeds vaker voor en daarom heeft het waterschap de afgelopen periode extra controles uitgevoerd op vaartuigen die langer dan de toegestane tijd van 3×24 uur in een passantenhaven verbleven. Dat begint met een aangeplakte brief waarin het waterschap de eigenaren verzoekt te vertrekken. Door deze inspanning zijn illegale passanten met verwaarloosde boten die de buurt tot last waren uiteindelijk zelf vertrokken en het waterschap heeft meerdere permanente boten zonder aanwijsbare eigenaar uit het water kunnen verwijderen. Het waterschap is blij dat hiermee de overlast verdwijnt voor omwonenden en recreanten. De kans blijft alleen wel aanwezig dat ze terugkomen. Het waterschap blijft daarom met regelmaat controles uitvoeren.

Genieten van water
Waterschap De Stichtse Rijnlanden vindt het belangrijk dat mensen kunnen genieten van water. De vaarwegen in het gebied nodigen uit om het water op te gaan. Zodra het weer het toelaat, meestal zo vanaf april, neemt het aantal waterrecreanten enorm toe. Er liggen dan geregeld boten in passantenhavens en passanten vermaken zich rondom het centrum. Om iedereen een goede vaarervaring te bieden, controleert het waterschap of iedereen op en langs het water zich aan deze regels houdt. Dat doet het waterschap regelmatig en in afstemming met andere overheidsdiensten. Hiermee probeert het waterschap een signaal af te geven dat de passantenhavens niet bedoeld zijn als illegale woonplek. Bij passanten die in overtreding zijn wordt door het waterschap bestuursrechtelijk en eventueel strafrechtelijk opgetreden. Op die manier blijven passantenhavens in de buurt van een dorps- of stadscentrum beschikbaar als aantrekkelijke plek voor de recreatievaart in het vaarseizoen.

One thought on “Aanpak waterschap maakt passantenhavens weer aantrekkelijke plek voor recreatievaart

  1. En wanneer komt het artikel over de overlast van de waterrecreanten? Open bruggen, files, wachten onder een brandende zon in de uitlaatgassen van horkerige weggebruikers die hun motor niet willen uitzetten. Pas eind oktober is die ellende voorbij. De echte waterbewoners zijn er ook niet blij mee. Het lawaai van draaiende schroeven onder water geeft ook heel veel overlast.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk