Aanpak vitale wijk Batu Noord begint vorm te krijgen, leefbaarheid in kaart gebracht

De provincie Utrecht is 1,5 jaar geleden gestart met de Vitale wijken aanpak. Een van deze wijken is Batau in Nieuwegein. ‘Deze aanpak moet ervoor zorgen dat deze wijken worden geholpen om meer welvarend, sociaal, veilig en groen te worden. Zodat mensen er prettig kunnen wonen en leven. Rijk, provincie en gemeenten werken hierbij samen als één overheid. Voor elke wijk is er een rapport gemaakt met een beschrijving hoe de situatie nu is (nulmetingen). Dat is gedaan op basis van indicatoren waarmee de leefbaarheid is te meten. Deze indicatoren worden gevolgd door het RIVM om te kijken of de aanpak voor de vier wijken de gewenste resultaten oplevert en welke lessen daaruit zijn te trekken’ zo laat de provincie Utrecht onze redactie weten.

De gemeente Nieuwegein werkt samen met inwoners, ondernemers en professionals aan een aanpak voor de wijk Batau. De Regio Deal Vitale Wijken geeft een extra impuls aan de vitale wijkaanpak. De aanpak Betere Buurten van de gemeente Nieuwegein gaat over het duurzaam vernieuwen van de openbare buitenruimte, bouw en transformatie, gezondheid, participatie & armoede en veiligheid. Dit sluit aan bij de vijf domeinen uit de Regio Deal: gezondheid, veiligheid, participatie & armoede, onderwijs en wonen & leefomgeving.

Naast de wijk Batau in Nieuwegein doen ook de wijken Overvecht (Utrecht), Vollenhove (Zeist) en het Soesterkwartier (Amersfoort) mee met het project.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: ‘Je ziet dat de aanpak voor deze wijken nu echt goed gaan lopen. De problemen zijn breed en ingewikkeld. Daarom is het echt noodzakelijk dat we als één overheid samenwerken en er met z’n allen voor gaan; juist ook met de inwoners. Dit soort trajecten vraagt om een lange adem dus we zijn echt nog wel een paar jaar bezig, maar we volgen de ontwikkelingen op de voet en trekken er zeker veel lering uit.’

Indicatoren
De indicatoren zijn voor elke wijk hetzelfde en bepaald op basis van de vijf pijlers van de Regio Deal: veiligheid, gezondheid, onderwijs, participatie/armoede, en wonen/leefomgeving. Er is gekeken naar wat gemeenten al aan informatie hebben over de indicatoren op het niveau van de wijk en aansluiting wordt gezocht op onderzoeken die al lopen of zijn afgerond. In een volgende stap wordt bepaald of er per wijk nog speciale indicatoren nodig zijn die aansluiten bij de lokale wensen. Ook worden gegevens verzameld over dit proces en de ervaringen van onder andere inwoners en wijkprofessionals.

Monitoring
Het RIVM monitort en verzamelt komende jaren de gegevens en geeft er betekenis aan. Dit doet zij samen met de GGD regio Utrecht en de Universiteit Utrecht. De provincie Utrecht wil de ervaringen en kennis gebruiken en delen met andere gemeenten zodat zij deze kunnen gebruiken voor hun plannen om wijken te verbeteren.

‘Door de wijkaanpakken te volgen en op vaste momenten te meten en te evalueren, leren we wat wel en wat niet werkt. Zo kan er tijdens de uitvoering eventueel al worden bijgestuurd.
In de loop van de tijd komen steeds meer monitoringsgegevens beschikbaar, zoals ervaringen en verhalen van professionals en inwoners (narratieve indicatoren)’ aldus de provincie Utrecht.

Vitale Wijken aanpak
Het provinciale plan om de wijken te verbeteren heet Vitale Wijken aanpak. Het Rijk, provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Zeist sloten hiervoor een overeenkomst, de zogeheten Regio Deal. Deze Regio Deal is onderdeel van de bestaande wijkaanpakken Samen voor Overvecht, Betere Buurten en Vollenhove Vooruit. De Regio Deal is in 2020 begonnen en loopt tot en met 2025. Voor de aanpak voor de wijk Soesterkwartier werkt de provincie samen met de stad Amersfoort.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren