Aangifte tegen raadslid Verbeek uit Nieuwegein gaat gewoon door

Haitze de Jong, de fractievoorzitter van de afgesplitste politieke partij ieders Belang groep de Jong, laat weten dat de zaak tegen raadslid Jacqueline Verbeek-Beverwijk gewoon doorgaat. In tegenstelling tot de uitspraak van raadslid Jacqueline Verbeek-Beverwijk dat de zaak geseponeerd is, laat de Jong weten dat de zaak is aangehouden vanwege het ontbreken van enkele stukken. Verbeek wordt beschuldigd door haar ex-partijgenoten van fiscale fraude. BV Verbeek is jarenlang gedoogd maar was onwettig.

De Jong tegenover onze redactie: ‘De voorstelling van zaken door Jacqueline Verbeek lijkt aannemelijk, maar zoals inmiddels bij zeer veel mensen bekend is, is het toch net even bezijden de waarheid, maar dat is meestal het geval als het om mevr. Verbeek gaat. Namelijk het bericht wat wij van de Politie-eenheid Midden Nederland, District West-Utrecht op 28 maart 2017 hebben ontvangen laat de volgende tekst zien, waar het deze zaak betreft: “Uw zaak (dus de door ons ingediende aangiften) is overlegd met een Officier van Justitie, waarna wij concludeerden dat wij op dit moment te weinig aanwijzingen of informatie hebben om een onderzoek te starten. We bewaren uw zaak wel in onze administratie”.

De Jong: ‘In dezelfde brief wordt ook aangegeven dat wij bezwaar kunnen aantekenen als “Wij het niet eens zijn met het niet in behandeling nemen van onze zaak”. Wij van “ieders Belang”(groep De Jong) hebben op dit bericht van de politie als volgt gereageerd:

‘Mijn dank voor uw berichtje. Zoals ik al tijdens ons telefoongesprek van hedenmiddag u liet weten, komen wij naar verwachting, binnenkort nog met aanvullende informatie over de verschillende aangiftes, zoals ik die samen met de heer Van Engelen op  27 februari jl., bij u heb ingediend tegen mevr. Jacqueline Verbeek-Beverwijk. Ik verzoek u die, na ontvangst daarvan, toe te voegen aan de betreffende aangiftes en indien daartoe aanleiding zou zijn de aangiftes op onderscheidende punten aan te vullen dan wel aan te passen.’

De Jong laat weten dat zodra deze aanvullende informatie zal zijn toegevoegd de zaak dus weer op te pakken. De Jong: ‘Wij zullen ons in dat kader ook gaan verstaan met de Officier van Justitie waarbij dan de vraag gesteld zal worden of deze aanvullende informatie met de al eerder aangeleverde informatie, nu wel voldoende voor hem/haar is om een onderzoek te starten. Aanhouden van de zaak, zoals nu het geval is, is in mijn optiek dan toch heel iets anders dan seponeren zoals nu door Jacqueline Verbeek wordt beweerd.’ Komende week zal de aanvullende informatie worden aangeleverd.

Historie
Mevr. Jacqueline Verbeek-Beverwijk is, wegens het opzeggen van het vertrouwen in haar, door de voltallige raadsfractie van ieders Belang, afgelopen donderdag per direct uit de fractie gezet. Haar partijgenoten hebben het vertrouwen in haar opgezegd omdat ze meerdere keren “niet integer” heeft gehandeld. Fractievoorzitter Haitze de Jong wil niet zeggen waar het om gaat, maar volgens hem zorgde Verbeek al maanden voor spanningen in de partij.

De burgemeester, de heer F.T.J.M. Backhuijs en de raadsgriffier mevr. J. Houtman zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De resterende leden van de fractie, vier in totaal, zullen doorgaan de belangen van de Nieuwegeinse burger te blijven behartigen maar dat kan niet onder de naam ieders Belang.

Verbeek-Beverwijk stond aan de wieg van Ieders Belang. Het is een samenvoeging van Leefbaar Nieuwegein en TROTS Nieuwegein. In 2013 was ze lijsttrekker voor de lokale partij en daarna fractievoorzitter. Vanwege gezondheidsredenen deed ze in januari vorig jaar een stap terug. Het bestuur staat nog wel achter Jacqueline Verbeek-Beverwijk. Inmiddels heeft Verbeek laten weten door te gaan met ieders Belang, maar dan als eenmansfractie. De vier raadsleden die haar hebben afgezet zullen op zoek moeten gaan naar een nieuwe naam en een nieuw bestuur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren