Aandacht voor klimaat met fietstocht van 375 km over NAP-nulmeterlijn

Op maandag 19 juni fietsen 1500 wielrenners de ClimateClassic: een fietstocht van Breda naar Groningen om aandacht te vragen voor de gevolgen en het voorkómen van klimaatverandering. De route is niet zomaar gekozen: hij volgt grotendeels de NAP-nulmeterlijn. Dit is de kustlijn die in Nederland ontstaat als de zeespiegel te ver doorstijgt. Ook ruim honderd wielrennende medewerkers en bestuurders van de waterschappen trappen mee om die klimaatboodschap kracht bij te zetten.

Waterschap

Op maandag 19 juni om 08.15 uur lost dijkgraaf Jeroen Haan in De Bilt het startschot voor de wielrenners die 250 km naar Groningen fietsen. En om ca 09.40 uur rijdt het waterschapsestafetteteam het gebied van De Stichtse Rijnlanden in. De wielrenners van waterschap Rivierenland geven bij de carpoolplek langs de A2 bij de Lekbrug in Nieuwegein het stokje (een bidon met klimaatbeloftes van de waterschappen) over aan het team van De Stichtse Rijnlanden. De ClimateClassic heeft dit jaar een speciaal waterschapstintje; start en finish zijn bij de waterschapskantoren van de waterschappen Brabantse Delta en Noorderzijlvest. En dat is niet voor niets: zonder dijken zou de NAP-nulmeterlijn al de kustlijn van Nederland zijn.

Weerextremen steeds groter
Dijkgraaf Jeroen Haan: ‘Waterschappen merken al elke dag de gevolgen van klimaatverandering. Van de afgelopen zomers waren er vier extreem droog en één extreem nat, en we hebben deze week alweer een droogterecord gevestigd. Het is dus van het allergrootste belang dat we niet alleen inspelen op de gevolgen van klimaatverandering, maar ook aan het voorkómen ervan. Dat betekent het terugdringen van onze CO2-uitstoot.’

Emissieloos en circulair waterschap
‘Als waterschap zijn we daar op verschillende manieren mee bezig. We willen toe naar een emissieloos en circulair waterschap en daarvoor hebben we iedereen nodig: onze medewerkers, onze bestuurders en zeker ook de markt. Het innovatiepartnerschap van ons dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk is een mooi voorbeeld. Daarin stimuleren we marktpartijen om innovaties te ontwikkelen en bieden we hen zicht op het renderen van hun investeringen. In heel Nederland moet 1500 kilometer dijk versterkt worden. Er is dus voldoende werk voor de emissievrije graafmachines die al ontwikkeld zijn door onze aannemers en nu aan het werk zijn in het eerste deeltraject van Sterke Lekdijk, Salmsteke in Lopik. Zo kunnen we als overheid een aanjagende rol spelen en komen we samen verder’ aldus het Waterschap.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk