3.800 Nieuwegeiners last van geluidshinder

Wilt u weten hoeveel geluid het verkeer maakt op de wegen in en rond Nieuwegein? Of hoeveel decibel geluid de sneltram en de industrie veroorzaken? Dat kan met de nieuwe digitale geluidskaart, die onlangs door het college vastgesteld.

De hoeveelheid geluid waaraan we worden blootgesteld heeft invloed op ons woongenot en onze gezondheid. Hoge geluidbelastingen in de woon- en werkomgeving kunnen leiden tot geluidshinder en slaapverstoring. De gemeente Nieuwegein maakt daarom elke vijf jaar de geluidsbelasting van wegverkeer, sneltram en industrie inzichtelijk. De meest recente resultaten (over 2011) zijn te bekijken via de geluidskaart. Op basis hiervan schat de gemeente in dat 2.700 inwoners (4%) ernstig gehinderd worden door geluid en dat 1.100 inwoners (2%) in hun slaap worden gestoord. Weten hoe het bij u in de straat is ? Klik hier.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk