Katern

Precedentwerking door het college van B & W?

Het college van B&W van Nieuwegein is van plan een bouwvergunning voor een woningaanpassing in Fokkesteeg te verstrekken in strijd met het bestemmingplan, waardoor onrust is ontstaan bij bewoners i.v.m. mogelijke precedentwerking. De fractie van de PvdA Nieuwegein stelt daarover vragen aan het college. Van de heer Kordes, fractiesecretaris Partij van de Arbeid Nieuwegein, mochten wij de brief ontvangen waar... Lees meer

‘Reuring in De Kom’

De afgelopen jaren heeft de gemeente betreffende de nieuwbouw van het theatercomplex intensief overlegd met de directie van De Kom over de locatie, de aard en omvang van het gebouw, de uitrusting en inrichting, de planningen, de sponsorwerving, de huisvestingslasten, de exploitatiesubsidie, en de toekomstige exploitatie. Daar is nu verandering in gekomen, de directie van De Kom heeft het overleg... Lees meer

Nooit meer zoeken naar een parkeerplek

Het college van B&W van Nieuwegein heeft besloten om een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen met betrekking tot de realisatie van een (dynamisch) Parkeerverwijssysteem (PVS). Bij de opening van de nieuwe parkeergarages voor het Stadshuis en het theater - medio 2011 - zal het parkeerverwijssysteem operationeel zijn.Op de toegangswegen naar de binnenstad en de routes naar de parkeervoorzieningen... Lees meer

Burger Journalistiek, het gaat nog leuker worden

Op de website van Unieuws lezen wij het volgende: 'Nieuwegein wil eigen reinigingsdienst aan de stoeprand zetten!' Wij hebben hier al eerder over geschreven op De Digitale Stad Nieuwegein. Deze maand neemt de gemeente Nieuwegein een beslissing over de toekomst van haar eigen reinigingsdienst. Het college van B&W wil de reinigingsdienst laten fuseren in de samenwerkingsverband Reiniging Midden Nederland. Dit... Lees meer

Inspraak beneden maat aldus GroenLinks

GroenLinks Nieuwegein geeft in een persbericht aan dat de inspraak voor bewoners bij het bomenbeleidsplan Wijkersloot en Zuilenstein beneden maat is.'Een inloop informatieavond zoals in Batau Noord en Batau Zuid ontbreekt in onze wijk. GroenLinks zal het College B&W vragen stellen, want alleen met zorgvuldige hoor en wederhoor is draagvlak te krijgen.' Aldus GroenLinks Nieuwegein. Het beleidsplan dat in 2001... Lees meer

Inspraak beneden maats, aldus GroenLinks

GroenLinks Nieuwegein geeft in een persbericht aan dat de inspraak voor bewoners bij het bomenbeleidsplan Wijkersloot en Zuilenstein beneden maat is.'Een inloop informatieavond zoals in Batau Noord en Batau Zuid ontbreekt in onze wijk. GroenLinks zal het College B&W vragen stellen, want alleen met zorgvuldige hoor en wederhoor is draagvlak te krijgen.' Aldus GroenLinks Nieuwegein. Het beleidsplan dat in 2001... Lees meer

Gemeente wil kantoren ombouwen tot woningen

Het College van B & W van Nieuwegein wil gaan bekijken of het mogelijk is om leegstaande kantoren om te bouwen tot woonruimte. Er staan in Nieuwegein relatief veel kantoren leeg. Het College wil daarom de mogelijkheid bekijken om een deel van de leegstand te transformeren tot woningbouw.Er ligt inmiddels een procesvoorstel om een aantal locaties te onderzoeken. Ook de al... Lees meer

Training ´omgaan overlast hangjongeren´

Het college van B&W heeft ingestemd met het faciliteren van bewoners van Fokkesteeg bij het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van hun wijk in de vorm van een training. Het idee van de training is afkomstig van de bewoners.In Fokkesteeg heerst bij een aantal bewoners een angstgevoel voor rondhangende jongeren. Door deel te nemen aan een training krijgen zij... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren