College B & W Nieuwegein wil ‘te duur huren’ tegengaan

Het college van B & W van de gemeente Nieuwegein wil maatregelen treffen om huishoudens die te duur huren, passender te laten wonen. De maatregelen zijn het resultaat van het onderzoek ‘Huur te duur?’. Over deze maatregelen is overleg gevoerd met de corporaties en de seniorenraad. De corporaties worden betrokken bij de uitvoering, als de gemeenteraad op 17 oktober instemt met de voorstellen.

Onderzoek ‘Huur te duur’

Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten het Nieuwegeins Woonlastenfonds af te bouwen en onderzoek te doen naar de huishoudens met lagere inkomens, die in een dure huurwoning wonen en niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Woonlastenfonds. Hiermee wilde de gemeenteraad meer inzicht krijgen in de situatie van deze huishoudens en nagaan met welke maatregelen de hoge woonlasten bestreden kunnen worden. Daarom is het onderzoek ‘Huur te duur?’ uitgevoerd. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van de huishoudens met lagere inkomens die in een dure huurwoning wonen, aangeven dat ze eigenlijk te duur wonen. Ongeveer 30% van de onderzochte huishoudens wil wel goedkoper wonen. Ruim de helft van de onderzochte huishoudens geeft aan dat ze niet een goedkoper wil wonen en/of de huur graag voor de woning over heeft. Van degenen die aangeven dat ze graag goedkoper willen wonen, ondernemen slechts weinigen actie om te verhuizen. Het gaat hierbij vooral om eenoudergezinnen, alleenstaanden tussen de 45 en 65 jaar en 65-plussers in eengezinswoningen. De belangrijkste redenen waarom deze huishoudens geen actie ondernemen om te verhuizen zijn:

ze verwachten dat er geen geschikt aanbod is

ze vinden de verhuiskosten te hoog

Het onderzoek is aan diverse instanties, zoals de corporaties en de seniorenraad om advies toegestuurd. Deze adviezen zijn meegenomen bij de uitwerking van mogelijkheden om te duur wonen tegen te gaan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren