Katern

Jaarvergadering PvdA Nieuwegein

Op woensdag 31 maart aanstaande houdt de PvdA afdeling Nieuwegein haar jaarvergadering in het Multicultureel Centrum Nieuwegein, Fort Vreeswijk 1a. De vergadering bestaat uit een huishoudelijk deel en een inhoudelijk deel (na de pauze). Tijdens het inhoudelijk deel zal er met de leden gediscussieerd worden over de ontwikkelingen in de Binnenstad. Tijdens het huishoudelijk deel staan de jaarverslagen van de... Lees meer

Stickeractie PvdA op Cityplaza

Op vrijdagavond 13 februari konden de Nieuwegeinse burgers al volop hun verkeur laten blijken tijdens de 2de stickeractie van de PvdA op Cityplaza. Hier werd dan ook volop gebruik van gemaakt. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur werden er 620 stickters geplakt! Dat wil zeggen zo'n 155 mensen. Goede sociale voorzieningen en aandacht voor de openbare orde scoorden het hoogst,... Lees meer

PvdA Nieuwegein op Cityplaza

Rood op Straat, in dit geval Cityplaza, was zaterdag 22 november volop te zien. Fractie en afdeling van de PvdA Nieuwegein daagden voorbijgangers uit om concrete keuzes te maken uit onderwerpen die de komende tijd in Nieuwegein actueel zijn zoals: Veilige fietspaden, Schone straten, Woonruimte voor junioren en senioren, Goede sociale voorzieningen, Betaalbare sportfaciliteiten, Een complete stad of een complete... Lees meer

PVDA Nieuwegein voert twee campagne-acties

Op zaterdag 22 november staat de fractie van PVDA Nieuwegein tussen 10.00 uur en 15.00 uur met een groep op het winkelcentrum Cityplaza. Ze zitten in Nieuwegein midden in een discussie over toekomstvisie en Nieuwegein in 2010. Niet alleen de ontwikkeling van de binnenstad, maar het gehele voorzieningenniveau in de stad staat daarbij ter discussie. Zij dagen de burgers uit... Lees meer

Veel vragen bij de begroting door de PvdA

Tijdens de commissievergadering ABZ heeft de PvdA Nieuwegein kritische opmerkingen geplaatst bij de begroting 2004. Het college bezuinigt zeer grote bedragen, bijvoorbeeld € 670.000,-- op het minimabeleid, maar alleen met veel bladeren in de begrotingsstukken kom je daar achter. De PvdA vindt dat verhullend en eist betere toelichtingen van het college. Ook is uitgesproken dat deze kaalslag op het gebied... Lees meer

PvdA cabaretgroep ‘Strikt Vertrouwelijk’

Ondanks de vakantie is het het afdelingsbestuur van de PvdA weer gelukt om de PvdA-Cabaretgroep 'Strikt Vertrouwelijk' in te huren voor een verrassend optreden. Zij zullen zoals gebruikelijk weer zowel de plaatselijke als de landelijke politiek op de hak nemen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om informeel contact te leggen met de PvdA raads- en bestuursleden. De avond is zowel voor... Lees meer

PvdA voert campagne op de IJSBAAN in Nieuwegein

De Partij van de Arbeid in Nieuwegein heeft de sportieve kans waargenomen om eens op een andere manier campagne te voeren. Omdat het zaterdag 11 januari j.l. waarschijnlijk de laatste ijsdag zou zijn heeft een aantal sportieve leden het idee opgevat om campagne te voeren op de plaatselijke ijsbaan in het park Oudegein. Vanaf 15.00 uur schaatsten in ieder geval... Lees meer

Reactie van de PVDA op ingezonden brief

Kijk dat is nu interactiviteit, en daar houden wij wel van. Politiek gezien zou je het ook wel kunnen gooien op de start van de campagne voor de komende kamer verkiezingen maar wij als redactie van De Digitale Stad Nieuwegein vinden onze onafhankelijk te belangrijk om daar een oordeel over te vellen, dat laten we toch liever over aan u... Lees meer

PVDA Nieuwegein stelt vragen

N.a.v. signalen van bewoners uit de omgeving van de Hildo Kropstraat/Hesselaan maakt de Partij van de Arbeid zich ernstig zorgen over ontwikkelingen in genoemd gebied. In een brief aan het college stelt zij daarom vragen ex. Art. 42 RvO inzake ontwikkelingen Hildo Kropstraat/Hesselaan. Zo langzamerhand vind er een cumulatie plaats van activiteiten, die niet volgens de regels verlopen. Hierdoor kan... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren