Zorg tussen zelfzorg en professionele zorg

Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak meer zorg nodig dan de professionele zorg kan bieden. Voor familieleden en vrienden, de zogenoemde mantelzorgers, die als vanzelfsprekend de zorg op zich nemen kan het soms allemaal wat te veel worden. Vrijwilligers kunnen een uitkomst bieden.

Bezoek bij mensen thuis, het even overnemen van de zorg van de familie, kleine klusjes, boodschappen doen, begeleiding naar arts of therapeut en hulp bij uitstapjes zijn vaak voorkomende activiteiten die vrijwilligers doen. Essentieel hierbij is het contact met mens tot mens. U als oudere, zieke, gehandicapte of mantelzorger kunnen van de diensten van vrijwilligers gebruik maken, als andere mogelijkheden ontbreken. Vrijwilligerszorg is aanvullend op de zelfzorg en de professionele zorg. In Nieuwegein zijn diverse vrijwilligersorganisaties in de zorg actief.

Op dinsdag 19 juni a.s. organiseert Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein in samenwerking met Netwerk Vrijwilligers Zorg een informatiebijeenkomst over de inzet van vrijwilligers in de zorg. Er wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden en beperkingen van de hulp van vrijwilligers en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

De middag wordt gehouden in het gebouw van Vitras, Zoutkamperschans 3 te Nieuwegein. De aanvang is 14.00 uur tot 16.00 uur.

Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst is gewenst maar niet noodzakelijk.

Informatie: Steunpunt Mantelzorg, tel. 030-6084300.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk