Woningbouw in Blokhoeve

De wijk Blokhoeve in Nieuwegein is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een groene wijk waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De wijk met circa 1700 nieuwe woningen ligt in het noorden van Nieuwegein, dichtbij de A12 en de A27, waardoor het gebied goed bereikbaar is. De ontwikkeling van de wijk gaat de laatste fase in.

Plan HoeveRijk (Blokhoeve Blok West)
Aan de zuidzijde wordt het plan HoeveRijk (Blok West) als woon-werk locatie ontwikkeld. Het plan bestaat uit verschillende type woningen (stadswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, appartementen en studio’s) voor een brede doelgroep in een parkachtige omgeving. Het groen en water worden het bindmiddel. Een herkenbare woonwijk met een geheel eigen identiteit en een fijn open woonklimaat. Naast woningbouw worden in dit plan een nieuw klim- en bergsportcentrum, een Aldi en een nieuwe sportschool Fit for Free gerealiseerd.

Voorontwerpbestemmingsplan inzien
Om dit plan mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Van 8 maart tot en met 21 maart 2022 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Blokhoeve Blok West met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt van 8 maart tot en met 21 maart 2022 een inspraakreactie geven. Uw reactie kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein.

Vervolg
Eerst kan er een inspraakreactie worden geven op een voorontwerpbestemmingsplan. Daarna volgt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen. Tot slot volgt vaststelling van het bestemmingsplan en worden de omgevingsvergunningen verleend. Daartegen is beroep mogelijk.

Hieronder vindt u een aantal stukken die kunnen worden ingezien:

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk