Woningbouw en Lidl Buizerdlaan stapje dichterbij

Het bestemmingsplan Buizerdlaan-Kauwenhof is vastgesteld door de gemeenteraad. De provincie Utrecht heeft het bestemmingsplan goedgekeurd. Dit bestemmingsplan maakt woningen, een supermarkt en veel openbaar groen mogelijk op het perceel Buizerdlaan 12. Nog tot en met 11 september 2023 is beroep mogelijk tegen dit bestemmingsplan, de omgevingsvergunning Lidl en het besluit Hogere Waarde.

Aan de Buizerdlaan 12 stond vroeger het kantoor van Allianz. BPD Gebiedsontwikkeling, de huidige eigenaar van het perceel, heeft een plan gemaakt voor woningen en een supermarkt (Lidl) op deze plek. Het bestemmingsplan Buizerdlaan-Kauwenhof maakt deze ontwikkeling mogelijk. Gelijktijdig zal de bestemming detailhandel voor de Kauwenhof verdwijnen, waardoor er op de Kauwenhof geen nieuwe supermarkt of winkels kunnen komen.

Wat zijn de plannen?
Het plan bestaat uit de bouw van 45 woningen, een supermarkt en aanleg van veel openbaar groen. Door hier een supermarkt mogelijk te maken, kan de Lidl aan de Kauwenhof verplaatst worden naar deze plek aan de Buizerdlaan. Op de Kauwenhof veroorzaakt de huidige supermarkt veel parkeeroverlast en gevaarlijke situaties tijdens de bevoorrading met vrachtwagens.

De gemeenteraad heeft op 24 november 2022 besloten om de Kauwenhof van Lidl aan te kopen, zodra Lidl de nieuwe supermarkt aan de Buizerdlaan heeft geopend. De gemeente wil dan op de Kauwenhof appartementen, een nieuw gezondheidscentrum, een buurtplein en een cafetaria mogelijk maken. Begin dit jaar is de gemeente al gestart met besprekingen met betrokken partijen om tot overeenkomsten te komen voor een samenwerking. Zodra er ideeën zijn over de bouw, zal dit in samenspraak met de buurt verder worden vorm gegeven.

Omgevingsvergunning Lidl
Gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt ook de omgevingsvergunning Lidl ter inzage gelegd. De omgevingsvergunning gaat over het gebouw en de terreininrichting van de supermarkt aan de Buizerdlaan. Door deze gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage te leggen, worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning beschouwd als één besluit. Daarom wordt dit een “coördinatiebesluit” genoemd.

De omgevingsvergunning Lidl kunt u ook op papier inzien bij de receptie van het Stadshuis, dat tijdelijk is gehuisvest aan de Zoomstede 19.

Besluit Hogere Waarde
Het verkeer op de wegen rondom de woningen produceert meer geluid dan, wettelijk gezien, wenselijk is voor de woningen (voorkeursgrenswaarde). De gemeente heeft echter de mogelijkheid om een hogere geluidbelasting op de woningen toe te staan door middel van een besluit Hogere Waarde. De gemeente wil hiervan gebruik maken om de woningen op deze locatie mogelijk te maken.

Het Besluit Hogere Waarde kunt u ook inzien op papier inzien bij de receptie van het Stadshuis, dat tijdelijk is gehuisvest aan de Zoomstede 19.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk